Dionysius of Halicarnassus, De Demosthene, chapter 57

(디오니시오스, De Demosthene, chapter 57)

τὸ δὲ φάσκειν φορτικοῖσ καὶ ἀηδέσι τοῖσ ὀνόμασιν αὐτὸν κεχρῆσθαι πόθεν ἐπῆλθεν αὐτῷ , ὑπὲρ πάντα ἔγωγε τεθαύμακα. οὐδὲν γὰρ εὑρίσκω τούτων παρὰ Δημοσθένει κείμενον, ὧν εἰρηκέναι φησὶν αὐτὸν Αἰσχίνησ, οἱο͂ν ὅτι οὐ δεῖ τῆσ φιλίασ ἀπορρῆξαι τὴν συμμαχίαν καὶ ὅτι ἀμπελουργοῦσί τινεσ τὴν πόλιν καὶ ὑποτέτμηται τὰ νεῦρα τοῦ δήμου καὶ φορμορραφούμεθα καὶ ἐπὶ τὰ στενά τινεσ ὥσπερ τὰσ βελόνασ διείρουσιν, οἷσ αὐτὸσ ἐπιτίθησι διακωμῳδῶν· ταῦτα δέ, ὦ κίναδοσ, τί ἐστι; ῥήματα ἢ θαύματα; οὐδέ γε ἄλλα τινὰ φορτικὰ καὶ ἀηδῆ ὀνόματα ἐν οὐδενὶ τῶν Δημοσθένουσ λόγων εὑρεῖν δεδύνημαι καὶ ταῦτα πέντε ἢ ἓξ μυριάδασ στίχων ἐκείνου τοῦ ἀνδρὸσ καταλελοιπότοσ. εἰ μέντοι τινὲσ ἐν τοῖσ ψευδεπιγράφοισ εἰσὶ λόγοισ ἀηδεῖσ καὶ φορτικαὶ καὶ ἄγροικοι κατασκευαί, ὡσ ἐν τοῖσ κατ’ Ἀριστογείτονοσ β καὶ ἐν τῇ ἀπολογίᾳ τῶν δώρων καὶ ἐν τῷ περὶ τοῦ μὴ ἐκδοῦναι Ἅρπαλον καὶ ἐν τῷ κατὰ Νεαίρασ καὶ ἐν τῷ περὶ τῶν πρὸσ Ἀλέξανδρον συνθηκῶν ἐν ἄλλοισ τε συχνοῖσ, οὕσ ὁ Δημοσθένησ οὐκ ἔγραψεν, ἐν ἑτέρᾳ δηλοῦταί μοι πραγματείᾳ τὰ περὶ Δημοσθένη. καὶ περὶ μὲν ὧν Αἰσχίνησ ἐπιτετίμηκεν αὐτῷ, ταῦτα ἱκανά.

ἤδη δέ που κἀκεῖνό τινεσ οἳ μὲν ὡσ χαρακτηρικὸν οἳ δ’ ὡσ ἁμάρτημα τοῦ ῥήτοροσ ἐσημειώσαντο, λέγω δὲ τὸ πολλοῖσ ὀνόμασι τὸ αὐτὸ πρᾶγμα δηλοῦν ἐνίοτε δή, οἱᾶ́ ἐστι ταυτί·

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION