Dionysius of Halicarnassus, De Demosthene, chapter 56

(디오니시오스, De Demosthene, chapter 56)

τὰ δ’ αὐτὰ καὶ περὶ τῆσ περιέργου λέξεωσ ἔχοι τισ ἂν εἰπεῖν πρὸσ τὸν Αἰσχίνην, ἐπειδὴ καὶ ταύτην αὐτοῦ χλευάζει τὴν ἀρετήν. δεχέσθω δέ τισ τὴν περιεργίαν τῶν ὀνομάτων ὑπ’ αὐτοῦ λεγομένην λέγεσθαι νυνὶ περιττὴν ἐργασίαν καὶ ἐξηλλαγμένην τῶν ἐν ἔθει. οὐ γὰρ δή γε εἰ ὁ καθ’ ἡμᾶσ βίοσ πολλὰ καὶ ἄλλα εἰκῇ τιθεὶσ ἐπὶ τοῖσ πράγμασιν ὀνόματα καὶ ταύτην ἀδιαφόρωσ κυκλεῖ τὴν λέξιν ἐπὶ τῆσ πολυπραγμοσύνησ, οὕτω καὶ τοὺσ ἀρχαίουσ εἰκὸσ αὐτῇ κεχρῆσθαι. εἰ μὲν οὖν τὴν ἀκαιρίαν ἢ τὸν πλεονασμὸν τῆσ ἐξηλλαγμένησ ἑρμηνείασ διασύρων καὶ ταῦτα εἴρηκεν, ὡσ τοῦ Δημοσθένουσ περὶ ἑκάτερον αὐτῶν ἁμαρτάνοντοσ, ψεύδεται περιφανῶσ. ὁ γὰρ ἀνὴρ ἐν μὲν ταῖσ δημηγορίαισ καὶ τοῖσ δημοσίοισ ἀγῶσι πρὸσ τὸ μέγεθοσ καὶ τὸ ἀξίωμα τῶν ὑποθέσεων ἀποβλέπων κέχρηται τῇ τοιαύτῃ κατασκευῇ πολλάκισ, ἐν δὲ τοῖσ ἰδιωτικοῖσ λόγοισ, οὓσ περὶ μικρῶν συμβολαίων ἰδιώταισ ἀνθρώποισ γέγραφε, τὴν κοινὴν καὶ συνήθη λέξιν ἐπιτηδεύει, σπανίωσ δέ ποτε τὴν περιττὴν καὶ οὐδὲ ταύτην ἐπ’ αὐτοφώρῳ, ἀλλ’ ὥστε λαθεῖν. εἰ δὲ κἀνταῦθα τῷ γένει τῆσ ἐξαλλαγῆσ ὅλῳ πολεμῶν ταῦτ’ εἴρηκεν Αἰσχίνησ, ἄτοπόν τι ποιεῖ πρᾶγμα, ταύτην διασύρων τὴν δεινότητα, ἧσ πλείστησ τῷ ῥήτορι δεῖ. τὸ γὰρ μὴ τοῖσ πολλοῖσ ὁμοίωσ ἐκφέρειν τὰσ νοήσεισ, ἀλλ’ ἐπὶ τὸ σεμνότερον καὶ ποιητικώτερον ἐκβιβάζειν τὴν ὀνομασίαν παρὰ τῆσ πολιτικῆσ δυνάμεωσ μάλιστα ἀπαιτοῦμεν. ταῦτα μὲν οὖν ἐγκώμια τῆσ Δημοσθένουσ δεινότητοσ ὄντα ὡσ ἁμαρτήματα φέρων Αἰσχίνησ οὐκ ἀληθῶσ μέν, εὐλόγωσ δ’ ἴσωσ, ἐχθρὸσ ὢν καὶ οὐδὲν ἄλλο διαβάλλειν δυνάμενοσ, ἀπερισκέπτωσ, ὡσ ἐγὼ κρίνω, συκοφαντεῖ.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION