Dionysius of Halicarnassus, De Demosthene, chapter 52

(디오니시오스, De Demosthene, chapter 52)

βουλοίμην δ’ ἂν καὶ ταῦτα ἐνθυμηθῆναι τοὺσ ἔτι δυσπείστωσ ἔχοντασ πρὸσ τὰ εἰρημένα, ὅτι μειράκιον μὲν ἔτι ὄντα καὶ νεωστὶ τοῦ μαθήματοσ ἁπτόμενον αὐτὸν οὐκ ἄλογον ἦν καὶ ταῦτα καὶ τἆλλα πάντα διὰ πολλῆσ ἐπιμελείασ τε καὶ φροντίδοσ ἔχειν, ἐπειδὴ δ’ ἡ χρόνιοσ ἄσκησισ ἕξιν αὐτῷ ἐνεποίησε πολλὴν καὶ τύπουσ ἰσχυροὺσ ἐνειργάσατο τῶν αἰεὶ μελετωμένων, τότε ἀπὸ τοῦ ῥᾴστου τε καὶ τῆσ ἕξεωσ αὐτὸ ποιεῖν. οἱο͂́ν τι γίνεται καὶ περὶ τὰσ ἄλλασ τέχνασ καὶ οὐχ ἥκιστα περὶ τὴν καλουμένην γραμματικήν. ἱκανὴ γὰρ αὕτη καὶ τὰσ ἄλλασ τεκμηριῶσαι, φανερωτάτη πασῶν οὖσα καὶ θαυμασιωτάτη. ταύτην γὰρ ὅταν ἐκμάθωμεν, πρῶτον μὲν τὰ ὀνόματα τῶν στοιχείων τῆσ φωνῆσ ἀναλαμβάνομεν, ἃ καλεῖται γράμματα. ἔπειτα τοὺσ τύπουσ τε αὐτῶν καὶ δυνάμεισ. ὅταν δὲ ταῦτα μάθωμεν, τότε τὰσ συλλαβὰσ αὐτῶν καὶ τὰ περὶ ταύτασ πάθη. κρατήσαντεσ δὲ τούτων τὰ τοῦ λόγου μόρια, ὀνόματα λέγω καὶ ῥήματα καὶ συνδέσμουσ, καὶ τὰ συμβεβηκότα τούτοισ, συστολάσ, ἐκτάσεισ, ὀξύτητασ, βαρύτητασ, γένη, πτώσεισ, ἀριθμούσ, ἐγκλίσεισ, τὰ ἄλλα παραπλήσια τούτοισ μυρία ὄντα. ὅταν δὲ τὴν τούτων ἁπάντων ἐπιστήμην περιλάβωμεν, τότε ἀρχόμεθα γράφειν τε καὶ ἀναγινώσκειν, κατὰ συλλαβὴν μὲν καὶ βραδέωσ τὸ πρῶτον, ἅτε νεαρᾶσ οὔσησ ἔτι τῆσ ἕξεωσ, προβαίνοντοσ δὲ τοῦ χρόνου καὶ τὸν νοῦν ἰσχυρὸν τῇ ψυχῇ περιτιθέντοσ ἐκ τῆσ συνεχοῦσ μελέτησ, τότ’ ἀπταίστωσ τε καὶ κατὰ πολλὴν εὐπέτειαν, καὶ πᾶν ὅ τι ἂν ἐπιδῷ τισ βυβλίον οὐδὲν ἐκείνων ἔτι τῶν πολλῶν θεωρημάτων ἀναπολοῦντεσ ἅμα νοήσει διερχόμεθα. τοιοῦτον δή τι καὶ περὶ ταύτην ὑποληπτέον γενέσθαι τὴν τέχνην, ἐκ τῶν μικρῶν καὶ γλίσχρων θεωρημάτων αὐξομένην τὴν ἕξιν σὺν χρόνῳ ῥᾳδίωσ αὐτῶν κρατεῖν, ὥστε ἅμα νοήσει κεκριμένον τε καὶ ἄπταιστον αὐτῆσ εἶναι τὸ ἔργον.

εἰ δέ τῳ δοκεῖ ταῦτα καὶ πόνου πολλοῦ καὶ πραγματείασ μεγάλησ ἔργα εἶναι, καὶ μάλα ὀρθῶσ δοκεῖ κατὰ τὸν Δημοσθένη· οὐδὲν γὰρ τῶν μεγάλων μικρῶν ἐστι πόνων ὤνιον. ἀλλ’ ἐὰν ἐπιλογίσηται τοὺσ ἀκολουθοῦντασ αὐτοῖσ καρπούσ, μᾶλλον δ’ ἐὰν ἕνα μόνον τὸν ἔπαινον, ὃν ἀποδίδωσιν ὁ χρόνοσ καὶ ζῶσι καὶ μετὰ τὴν τελευτήν, πᾶσαν ἡγήσεται τήν πραγματείαν ἐλάττω τῆσ προσηκούσησ.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION