Dionysius of Halicarnassus, De Demosthene, chapter 51

(디오니시오스, De Demosthene, chapter 51)

ταυτί μοι δοκεῖ μηνύματα τῆσ συνθέσεωσ εἶναι τῆσ Δημοσθένουσ ἀνυφαίρετα καὶ χαρακτηρικά, ἐξ ὧν ἄν τισ αὐτὴν διαγνοίη πᾶσαν, ἐξετάζειν βουληθείσ. εἰ δέ τισ ὑποτεύξεται πρὸσ ταῦτα θαυμάζειν λέγων, εἰ καὶ κακοδαίμων οὕτωσ ἦν ὁ τηλικοῦτοσ ἀνήρ, ὥσθ’ ὅτε γράφοι τοὺσ λόγουσ, ἄνω καὶ κάτω στρέφειν τὰ μόρια τῆσ λέξεωσ καὶ τὰ ἐκ τούτων συντιθέμενα κῶλα, ἐμμελείασ τε καὶ ῥυθμοὺσ καὶ μέτρα, μουσικῆσ οἰκεῖα θεωρίασ πράγματα καὶ ποιητικῆσ, εἰσ τὴν πολιτικὴν ἐναρμόττων φράσιν, ᾗ τούτων οὐδενὸσ μέτεστιν, πρῶτον μὲν ἐκεῖνο ἐνθυμηθήτω, ὅτι ὁ τοσαύτησ δόξησ ἠξιωμένοσ ἀνὴρ ἐπὶ λόγοισ, ὅσησ οὐδεὶσ τῶν πρότερον, αἰώνια συνταττόμενοσ ἔργα καὶ τῷ πάντα βασανίζοντι χρόνῳ παραδιδούσ, οὐδὲν ἐκ τοῦ ἐπιτυχόντοσ ἔγραφεν. ἀλλ’ ὥσπερ τῆσ ἐν τοῖσ νοήμασιν οἰκονομίασ πολλὴν ἐποιεῖτο δόσιν, οὕτω καὶ τῆσ ἐν τοῖσ ὀνόμασιν ἁρμονίασ, ὁρῶν γε δὴ τούτουσ τοὺσ θαυμαζομένουσ ἐπὶ σοφίᾳ καὶ κρατίστων λόγων ποιητὰσ νομιζομένουσ Ἰσοκράτην καὶ Πλάτωνα γλυπτοῖσ καὶ τορευτοῖσ ἐοικότασ ἐκφέροντασ λόγουσ, ἐνθυμούμενοσ δ’, ὅτι τοῦ λέγειν εὖ διττὴ ἡ διαίρεσίσ ἐστιν, εἴσ τε τὸν πραγματικὸν τόπον καὶ εἰσ τὸν λεκτικόν, καὶ τούτων πάλιν ἀμφοτέρων εἰσ τὰσ ἴσασ διαιρεθέντων τομάσ, τοῦ πραγματικοῦ μὲν εἴσ τε τὴν παρασκευήν, ἣν οἱ παλαιοὶ καλοῦσιν εὑρ́εσιν, καὶ εἰσ τὴν χρῆσιν τῶν παρεσκευασμένων, ἣν προσαγορεύουσιν οἰκονομίαν, τοῦ λεκτικοῦ δὲ εἴσ τε τὴν ἐκλογὴν τῶν ὀνομάτων καὶ εἰσ τὴν σύνθεσιν τῶν ἐκλεγέντων, ἐν ἑκατέρῳ τούτων πλείω μοῖραν ἔχει τὰ δεύτερα τῶν προτέρων· τὸ μὲν οἰκονομικὸν ἐν τᾷ πραγματικῷ, τὸ δὲ συνθετικὸν ἐν τῷ λεκτικῷ.

περὶ ὧν οὐ καιρὸσ ἐν τῷ παρόντι μηκύνειν. ταῦτα γὰρ ἐννοηθείη ἄν, εἴ τισ μὴ κομιδῇ σκαιὸσ ἤ δύσερισ, καὶ οὐκ ἂν θαυμάσειεν, εἰ φροντὶσ ἐγένετο Δημοσθένει μελῶν καὶ ῥυθμῶν καὶ σχημάτων, καὶ τῶν ἄλλων πάντων, οἷσ ἡδεῖα καὶ καλὴ γίνεται σύνθεσισ. τῶν λόγων ἢ φαύλην τινά, βουλόμενον μνημεῖα τῆσ ἑαυτοῦ διανοίασ ἀθάνατα καταλιπεῖν.

οὐ γὰρ δή τοι πλάσται μὲν καὶ γραφεῖσ ἐν ὕλῃ φθαρτῇ χειρῶν εὐστοχίασ ἐνδεικνύμενοι τοσούτουσ εἰσφέρονται πόνουσ, ὥστε καὶ φλέβια καὶ πτίλα καὶ χνοῦσ καὶ τὰ τούτοισ ὅμοια εἰσ ἄκρον ἐξεργάζεσθαι καὶ κατατήκειν εἰσ ταῦτα τὰσ τέχνασ, πολιτικὸσ δ’ ἄρα δημιουργόσ, πάντασ ὑπεράρασ τοὺσ καθ’ αὑτὸν φύσει τε καὶ πόνῳ, τῶν ἐλαχίστων τινὸσ εἰσ τὸ εὖ λέγειν, εἰ δὴ καὶ ταῦτα ἐλάχιστα, ὠλιγώρησε.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION