Dionysius of Halicarnassus, De Demosthene, chapter 34

(디오니시오스, De Demosthene, chapter 34)

ὑπομνήσω δὲ πρῶτον μέν, ἃ τοῖσ ἄλλοισ πλάσμασιν ἔφην ἰδίασ ἀρετὰσ συμβεβηκέναι τοῖσ Δημοσθένουσ , ἵν’ εὐσύνοπτοσ μᾶλλον γένηταί μοι ὁ λόγοσ. δοκεῖ δή μοι τῶν μὲν ὑψηλῇ καὶ περιττῇ καὶ ἐξηλλαγμένῃ λέξει κεχρημένων κατὰ τὸ σαφέστερον καὶ κοινότερον τῇ ἑρμηνείᾳ κεχρῆσθαι προὔχειν ὁ Δημοσθένησ. τούτων γὰρ ἐν πάσῃ κατασκευῇ στοχάζεται μέγεθοσ ἐχούσῃ καὶ ταύταισ κέχρηται χαρακτηρικωτάταισ ἀρεταῖσ ἐπὶ τῆσ ὑψηλῆσ καὶ ξενοπρεποῦσ ὀνομασίασ ὥσ γε μάλιστα. τῶν δὲ τὴν λιτὴν καὶ ἰσχνὴν καὶ ἀπέριττον ἐπιτηδευόντων φράσιν τῷ τόνῳ τῆσ λέξεωσ ἐδόκει μοι διαλλάττειν καὶ τῷ βάρει καὶ τῇ στριφνότητι καὶ τῷ πικραίνειν ὡσ ἐπὶ τὸ πολύ· ταῦτα γάρ ἐστιν ἐκείνου χαρακτηρικὰ τοῦ πλάσματοσ παρ’ αὐτῷ καὶ τὰ παραπλήσια τούτοισ. τῶν δὲ τὴν μέσην διάλεκτον ἠσκηκότων, ἣν δὴ κρατίστην ἀποφαίνομαι, κατὰ ταυτὶ διαφέρειν αὐτὸν ὑπελάμβανον· κατὰ τὴν ποικιλίαν, κατὰ τὴν συμμετρίαν, κατὰ τὴν εὐκαιρίαν, ἔτι πρὸσ τούτοισ κατὰ τὸ παθητικόν τε καὶ ἐναγώνιον καὶ δραστήριον καὶ τελευταῖον τὸ πρέπον, ὃ τῶν ἄστρων ψαύει παρὰ Δημοσθένει. ταῦτα μὲν οὖν χωρὶσ ἑκάστῳ τῶν τριῶν πλασμάτων παρακολουθεῖν ἔφην καὶ ἐκ τούτων ἠξίουν τὴν Δημοσθένουσ δύναμιν πεφυκότα μὲν καὶ τοῖσ ἄλλοισ παρακολουθεῖν πλάσμασι, κρατίστην δὲ ὄψιν ἔχοντα καὶ ἐκπρεπεστάτην ἐν τούτοισ τοῖσ χωρίοισ. εἰ δέ τισ ἀξιώσει συκοφαντεῖν τὴν διαίρεσιν, ἐπειδὴ τὰσ κοινῇ παρακολουθούσασ πᾶσι τοῖσ πλάσμασιν ἀρετὰσ τρίχα διανείμασα τὸ ἴδιον ἑκάσταισ ἀποδίδωσιν, ἐκεῖνα ἂν εἴποιμι πρὸσ αὐτόν, ὅτι καθ’ ὃ μάλιστα χωρίον ἑκάστη τῶν ἀρετῶν ὄψιν τε ἡδίστην ἔχει καὶ χρῆσιν ὠφελιμωτάτην, κατὰ τοῦτο τάττειν αὐτὴν ἀξιῶ, ἐπεὶ καὶ τῆσ σαφηνείασ καὶ τῆσ συντομίασ καὶ τοῦ πιθανοῦ χωρίον ἀποφαίνουσιν οἱ τεχνογράφοι τὴν διήγησιν οὐχ ὡσ οὐκ ἀλλαχοῦ οὐδαμοῦ δέον ἐξετάξεσθαι τὰσ ἀρετὰσ ταύτασ πάνυ γὰρ ἄτοπον, ἀλλ’ ὡσ ἐν τῇ διηγήσει δέον μάλιστα.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION