Dionysius of Halicarnassus, De Demosthene, chapter 32

(디오니시오스, De Demosthene, chapter 32)

οὐθείσ ἐστιν, ὃσ οὐχ ὁμολογήσειεν, εἰ μόνον ἔχοι μετρίαν αἴσθησιν περὶ λόγουσ καὶ μήτε βάσκανοσ εἰή μήτε δύσερίσ τισ, τοσούτῳ διαφέρειν τὴν ἀρτίωσ παρατεθεῖσαν λέξιν τῆσ προτέρασ, ὅσῳ διαλλάττει πολεμιστήρια μὲν ὅπλα πομπευτηρίων, ἀληθιναὶ δὲ ὄψεισ εἰδώλων, ἐν ἡλίῳ δὲ καὶ πόνοισ τεθραμμένα σώματα τῶν σκιὰσ καὶ ῥᾳστώνασ διωκόντων. ἣ μὲν γὰρ οὐδὲν ἔξω τῆσ εὐμορφίασ ἐπιτηδεύει καὶ παρὰ τοῦτ’ ἔστιν αὐτῆσ τὸ καλὸν ἐν ἀναληθέσιν, ἣ δὲ οὐδέν, ὅ τι οὐκ ἐπὶ τὸ χρήσιμον καὶ ἀληθινὸν ἄγει. καί μοι δοκεῖ τισ οὐκ ἂν ἁμαρτεῖν τὴν μὲν Πλάτωνοσ λέξιν εἰκάσασ ἀνθηρῷ χωρίῳ καταγωγὰσ ἡδείασ ἔχοντι καὶ τέρψεισ ἐφημέρουσ, τὴν δὲ Δημοσθένουσ διάλεκτον εὐκάρπῳ καὶ παμφόρῳ γῇ καὶ οὔτε τῶν ἀναγκαίων εἰσ βίον οὔτε τῶν περιττῶν εἰσ τέρψιν σπανιζούσῃ. δυνάμενοσ δ’ ἄν, εἰ βουλοίμην, καὶ τὰ κατὰ μέροσ ἑκατέρασ κατορθώματα ἐξετάζειν καὶ δεικνύειν, ὅσῳ κρείττων ἐστὶν ἡ Δημοσθένουσ λέξισ τῆσ Πλατωνικῆσ οὐ μόνον κατὰ τὸ ἀληθινὸν καὶ πρὸσ ἀγῶνασ ἐπιτήδειον τοῦτο γὰρ ὡσ πρὸσ εἰδότασ ὁμοίωσ ἅπαντασ οὐδὲ λόγου δεῖν οἶμαι, ἀλλὰ καὶ κατὰ τὸ τροπικόν, περὶ ὃ μάλιστα δεινὸσ ὁ Πλάτων εἶναι δοκεῖ, καὶ πολλὰσ ἔχων ἀφορμὰσ λόγων ταύτην μὲν εἰσ ἕτερον καιρὸν ἀναβάλλομαι τὴν θεωρίαν, εἴπερ περιέσται μοι χρόνοσ· ἰδίαν γὰρ οὐκ ὀκνήσω περὶ αὐτῆσ ἐξενέγκαι πραγματείαν. νυνὶ δέ, ὅσα ἐν τῷ παρόντι ἡρ́μοττεν, εἴρηται. ἐπειδὴ δὲ παρελθεῖν ἡμῖν οὐκ ἐνῆν Πλάτωνα, ᾧ τὰ πρωτεῖά τινεσ ἀπονέμουσι, κατατρῖψαι δὲ τὸν λόγον περὶ μίαν ταύτην τὴν θεωρίαν ἐπιλελησμένου τῆσ ὑποθέσεωσ ἦν, τῇδέ μοι περιγεγράφθω. βούλομαι δὲ δὴ καὶ συλλογίσασθαι τὰ εἰρημένα ἐξ ἀρχῆσ καὶ δεῖξαι πάνθ’, ὅσα ὑπεσχόμην ἀρχόμενοσ τῆσ θεωρίασ τοῦ λεκτικοῦ τόπου, πεποιηκότα ἐμαυτόν.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION