Dionysius of Halicarnassus, De Demosthene, chapter 29

(디오니시오스, De Demosthene, chapter 29)

ἐῶμεν καὶ τοῦτο, πῶσ δὲ τῆσ δωρεᾶσ αὐτῆσ εἶπε τὸ μέγεθοσ, ἐξετάσωμεν· ὡῖ κάλλιστα καὶ ἄριστα τρέφεται τὸ ἀνθρώπειον γένοσ. εἰ τῶν ἐπιγείων τισ ἡμῶν καὶ χαμαὶ ἐρχομένων κάλλιστα καὶ ἄριστα εἶπεν, ὅσον ἂν ἐκίνησε γέλωτα; πλὴν ἀφείσθω καὶ τοῦτο. τούτου δὲ τοῦ καρποῦ οὐκ ἐφθόνησεν, ἀλλ’ ἔνειμε καὶ τοῖσ ἄλλοισ. εἴ τισ βουλήσεται παράδειγμα λαβεῖν μένησ λέξεωσ, ἡ τοῦ καρποῦ μὴ φθονήσασα γῆ οὐχὶ πρώτη παρακείσεται; ἐμοὶ μὲν γὰρ δοκεῖ. ἡ δὲ μεταδοῦσα τῶν ἑαυτῆσ ἀγαθῶν ἅπασιν ἀνθρώποισ καὶ τηλικούτῳ κατασπείρασα πλούτῳ βάρβαρόν τε καὶ Ἑλλάδα γῆν τούτοισ ἀξία κοσμεῖσθαι τοῖσ ῥήμασιν, ὅτι οὐκ ἐφθόνησε τῶν σπερμάτων καὶ ὅτι ἔνειμεν αὐτὰ τοῖσ ἄλλοισ; οὐ τοῦ μὲν μὴ φθονῆσαι τοῖσ πέλασ οὐδὲ μεμνῆσθαι παντάπασιν ἐχρῆν, τὸ δὲ νεῖμαι τοῦ καρποῦ σεμνοτέρῳ ὀνόματι δωρεᾶσ ἤ χάριτοσ ἢ ἄλλου τινὸσ τῶν τοιούτων περιλαβεῖν; ἐῶ ταῦτα.

τὴν δὲ τῆσ Ἀθηνᾶσ δωρεὰν οὕτωσ εἴρηκεν· μετὰ δὲ ταῦτα ἐλαίου γένεσιν, πόνων ἀρωγήν, ἀνῆκε τοῖσ ἐκγόνοισ. περιφράσεισ πάλιν ἐνταῦθα καὶ διθύραμβοι. καὶ τί δεῖ τὰ πλείω λέγειν; δἰ ὅλου γὰρ ἄν τισ εὑρ́οι τοῦ λόγου πορευόμενοσ τὰ μὲν οὐκ ἀκριβῶσ οὐδὲ λεπτῶσ εἰρημένα, τὰ δὲ μειρακιωδῶσ καὶ ψυχρῶσ, τὰ δὲ οὐκ ἔχοντα ἰσχὺν καὶ τόνον, τὰ δὲ ἡδονῆσ ἐνδεᾶ καὶ χαρίτων, τὰ δὲ διθυραμβώδη καὶ φορτικά. ἐγὼ δ’ ἠξίουν πάντα γενναῖα εἶναι καὶ σπουδῆσ ἄξια. Πλάτων γάρ ἐστιν ὁ ταῦτα γράφων, ὃσ εἰ μὴ καὶ τὰ πρωτεῖα οἴσεται τῆσ λέξεωσ, περί γε τῶν δευτερείων πολὺν ἀγῶνα παρέξει τοῖσ διαμιλλησομένοισ. ἀλλὰ περὶ μὲν τούτων ἅλισ.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION