Dionysius of Halicarnassus, De Demosthene, chapter 28

(디오니시오스, De Demosthene, chapter 28)

ἄξιον δέ, ὃ καὶ περὶ τῆσ εὐγενείασ τῶν ἀνδρῶν εἴρηκε, τὴν χώραν πρῶτον ἐπαινῶν, ἐξ ἧσ ἐγένοντο, μὴ παρέργωσ ἰδεἴν. φησὶ δὴ θεοφιλῆ αὐτὴν εἶναι καὶ παρέχεται τούτου μάρτυρασ τοὺσ ἀμφισβητήσαντασ περὶ αὐτῆσ θεούσ, κοινόν τι πρᾶγμα καὶ ὑπὸ πάντων σχεδὸν τῶν ἐπαινεσάντων τὴν πόλιν εἰρημένον. καὶ οὐ τοῦτο συκοφαντεῖν ἄξιον, ἀλλά, πῶσ ἡρμήνευκεν αὐτά, καταμαθεῖν· μαρτυρεῖ δ’ ἡμῖν τῷ λόγῳ ἡ τῶν ἀμφισβητησάντων περὶ αὐτῆσ θεῶν ἔρισ τε καὶ κρίσισ. ἣν δὲ θεοὶ ἐπῄνεσαν, πῶσ οὐχ ὑπ’ ἀνθρώπων γε συμπάντων δικαία ἐπαινεῖσθαι; ταπεινή μοι δοκεῖ καὶ ἄζηλοσ ἡ λέξισ καὶ οὐδὲν ἔχουσα τῆσ περιμαχήτου πόλεωσ ἄξιον, ὡσ ἐμοὶ δοκεῖ. ποῖοσ γὰρ ἐνθάδε πλοῦτοσ ὀνομάτων; ποία σεμνότησ; ποῖον ὕψοσ; τί οὐ μαλακώτερον τῆσ ἀξίασ; τί δ’ οὐκ ἐνδεέστερον τῆσ ἀληθείασ; οὕτωσ ἐχρῆν ὑπὸ Πλάτωνοσ εἰρῆσθαι τὴν Ἀθηνᾶσ καὶ Ποσειδῶνοσ ὑπὲρ τῆσ Ἀττικῆσ στάσιν ἔριν τε καὶ κρίσιν; οὕτωσ τὸν ἔρωτα, ὃν ἔσχον οἱ θεοὶ τῶν ἐν αὐτῇ τιμῶν, εἰσ φαῦλόν τι καὶ μέτριον ῥῆμα ἀγαγεῖν ἣν δὲ θεοὶ ἐπῄνεσαν εἰπόντα; ἀλλὰ γὰρ ἃ μετὰ ταῦτα ἐπιτίθησιν εἰσ ἔπαινον τῆσ γῆσ, ὅτι γένοσ τε τὸ ἀνθρώπων πρώτη ἐγεννήσατο καὶ καρποὺσ ἡμέρουσ αὐτῷ συνεξήνεγκεν, ἄξιον ἰδεῖν· ἐξελέξατο δὲ τῶν ζῴων καὶ ἐγέννησεν ἄνθρωπον, ὃ συνέσει τε ὑπερέχει τῶν ἄλλων καὶ δίκην καὶ θεοὺσ μόνον νομίζει.

ὃσ οὐκ οἰέται τὸ γάλα σεμνὸν εἶναι ὄνομα, ἀλλὰ πηγὴν τροφῆσ αὐτὸ μετονομάζει διὰ τῶν ἑξῆσ. οὐκ οἶδα, εἴ τι λαμπρότατον ἄλλο πρᾶγμα τούτου εὐτελέστερον εἴρηται Πλάτωνι καὶ ἰδιωτικώτερον. δῶμεν αὐτῷ τὸ τοῦ ἀνθρώπου ἐγκώμιον οὕτωσ εἰπεῖν ὀλιγώρωσ καὶ ἀσθενῶσ· ἀλλὰ περί γε τῆσ τροφῆσ αὐτοῦ γενναίᾳ χρήσεται φράσει· μόνη γὰρ ἐν τῷ τότε καὶ πρώτη τροφὴν ἀνθρωπείαν ἤνεγκεν τὸν τῶν πυρῶν καὶ κριθῶν καρπόν. ὦ θεοὶ καὶ δαίμονεσ, ποῦ τὸ Πλατωνικὸν νᾶμα τὸ πλούσιον καὶ τὰσ μεγάλασ κατασκευὰσ καχλάζον; οὕτωσ μικρολογεῖ καὶ κατὰ στράγγα ῥεῖ τὸ δωδεκάκρουνον ἐκεῖνο στόμα τοῦ σοφοῦ; ἐταμιεύσατο νὴ Δία καὶ ὑφῆκε τῆσ κατασκευῆσ ἑκών, ἴσωσ τισ ἐρεῖ. καὶ πῶσ;

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION