Dionysius of Halicarnassus, De Demosthene, chapter 25

(디오니시오스, De Demosthene, chapter 25)

συκοφαντεῖσ τὸ πρᾶγμα, τάχ’ ἂν εἴποι τισ, εὐέπειαν ἀπαιτῶν καὶ καλλιλογίαν παρὰ ἀνδρὸσ οὐ ταῦτα σοφοῦ. τὰσ νοήσεισ ἐξέταζε, εἰ καλαὶ καὶ μεγαλοπρεπεῖσ εἰσι καὶ παρ’ οὐθενὶ τῶν ἄλλων κείμεναι. περὶ ταύτασ ἐκεῖνοσ ἐσπούδαζεν, ἐν ταύταισ δεινὸσ ἦν. τούτων εὐθύνασ παρ’ αὐτοῦ λάμβανε, τὸν δὲ τρόπον τῆσ λέξεωσ ἐά. καὶ πῶσ ἔνι ταῦτ’ εἰπεῖν; τοὐναντίον γὰρ ἅπαντεσ ἴσασιν, ὅτι πλείονι κέχρηται φιλοτιμίᾳ περὶ τὴν ἑρμηνείαν ὁ φιλόσοφοσ ἢ περὶ τὰ πράγματα. μυρία τούτου τεκμήρια φέρειν ἔχοι τισ ἄν, ἀλλ’ ἀπόχρη λόγοσ εἷσ οὗτοσ ἐπιδείξασθαι τὴν κενοσπουδίαν τοῦ ἀνδρόσ, ᾗ κέχρηται περὶ τὸν περιττὸν καλλωπισμὸν τῆσ ἀπαγγελίασ. αὐτίκα γε οὖν τοῖσ προειρημένοισ ἐπιτιθεὶσ διάνοιάν τινα οὔτε περιττὴν οὔτε θαυμαστὴν ἀλλ’ ὑπὸ πολλῶν εἰρημένην καὶ πολλάκισ ὅτι γὰρ ὁ τῶν καλῶν ἔργων ἔπαινοσ ἀθανάτουσ τὰσ τιμὰσ καὶ τὰσ μνήμασ δύναται ποιεῖν τοῖσ ἀγαθοῖσ, μυρίοισ τῶν ἔμπροσθεν εἴρηται, συνιδὼν οὐθὲν οὔτε σοφὸν οὔτε περιττὸν τὴν γνώμην ἔχουσαν, ὅπερ οἶμαι λοιπὸν ἦν, τῷ κάλλει τῆσ ἑρμηνείασ αὐτὴν ἡδύνειν βούλεται. ἔπειθ’ ὥσπερ τὰ μειράκια καταβὰσ ἀπὸ τῶν γενναίων καὶ μεγαλοπρεπῶν ὀνομάτων τε καὶ σχημάτων ἐπὶ τὰ θεατρικὰ τὰ Γοργίεια ταυτὶ παραγίνεται, τὰσ ἀντιθέσεισ καὶ τὰσ παρισώσεισ λέγω, καὶ διὰ τῶν λήρων τούτων κοσμεῖ τὴν φράσιν.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION