Dionysius of Halicarnassus, De Demosthene, chapter 15

(디오니시오스, De Demosthene, chapter 15)

τοῦτον ἔγωγε τὸν χαρακτῆρα . . . εἴ τισ μὴ μάλιστα ἀποδέχοιτο τὴν αἰτίαν, δι’ ἣν οὔτε τὰ Θουκυδίδεια ἐκεῖνα περιττὰ καὶ ἐξηλλαγμένα τοῦ συνήθουσ κράτιστα ἡγοῦμαι οὔτ’ ἐν τοῖσ Λυσιακοῖσ τοῖσ ἰσχνοῖσ καὶ συνεσπασμένοισ τὴν τελείαν τῆσ λέξεωσ ἀρετὴν τίθεμαι, τοῦτ’ ἂν εἴποιμι πρὸσ αὐτόν· οἱ συνιόντεσ εἰσ τὰσ ἐκκλησίασ καὶ τὰ δικαστήρια καὶ τοὺσ ἄλλουσ συλλόγουσ, ἔνθα πολιτικῶν δεῖ λόγων, οὔτε δεινοὶ καὶ περιττοὶ πάντεσ εἰσὶ καὶ τὸν Θουκυδίδου νοῦν ἔχοντεσ οὔθ’ ἅπαντεσ ἰδιῶται καὶ κατασκευῆσ λόγων γενναίων ἄπειροι, ἀλλ’ οἳ μὲν ἀπὸ γεωργίασ οἳ δ’ ἀπὸ θαλαττουργίασ οἳ δ’ ἀπὸ τῶν βαναύσων τεχνῶν συνερρυηκότεσ, οἷσ ἁπλούστερον καὶ κοινότερον διαλεγόμενοσ μᾶλλον ἄν τισ ἀρέσαι. τὸ γὰρ ἀκριβὲσ καὶ περιττὸν καὶ ξένον καὶ πᾶν, ὅ τι μὴ σύνηθεσ αὐτοῖσ ἀκούειν τε καὶ λέγειν, ὀχληρῶσ διατίθησιν αὐτούσ, καὶ ὥσπέρ τι τῶν πάνυ ἀνιαρῶν ἐδεσμάτων ἢ ποτῶν ἀποστρέφει τοὺσ στομάχουσ, οὕτωσ ἐκεῖνα ὀχληρῶσ διατίθησι τὰσ ἀκοάσ. οἳ δὲ πολιτικοί τε καὶ ἀπ’ ἀγορᾶσ καὶ διὰ τῆσ ἐγκυκλίου παιδείασ ἐληλυθότεσ, οἷσ οὐκ ἔνι τὸν αὐτὸν ὅνπερ ἐκείνοισ διαλέγεσθαι τρόπον, ἀλλὰ δεῖ τὴν ἐγκατάσκευον καὶ περιττὴν καὶ ξένην διάλεκτον τούτοισ προσφέρειν. εἰσὶ μὲν οὖν ἴσωσ ἐλάττουσ οἱ τοιοῦτοι τῶν ἑτέρων, μᾶλλον δὲ πολλοστὸν ἐκείνων μέροσ, καὶ τοῦτο οὐθεὶσ ἀγνοεῖ· οὐ μὴν καταφρονεῖσθαί γε διὰ ταῦτα ἄξιοι. ὁ μὲν οὖν τῶν ὀλίγων καὶ εὐπαιδεύτων στοχαζόμενοσ λόγοσ οὐκ ἔσται τῷ φαύλῳ καὶ ἀμαθεῖ πλήθει πιθανόσ, ὁ δὲ τοῖσ πολλοῖσ καὶ ἰδιώταισ ἀρέσκειν ἀξιῶν καταφρονηθήσεται πρὸσ τῶν χαριεστέρων, ὁ δ’ ἀμφότερα τἀκροατήρια πείθειν ζητῶν ἧττον ἀποτεύξεται τοῦ τέλουσ. ἔστι δὲ οὗτοσ ὁ μεμιγμένοσ ἐξ ἀμφοτέρων τῶν χαρακτήρων.

διὰ ταῦτα ἐγὼ τὴν οὕτωσ κατεσκευασμένην λέξιν μετριωτάτην εἶναι τῶν ἄλλων νενόμικα καὶ τῶν λόγων τούτουσ μάλιστα ἀποδέχομαι τοὺσ πεφευγότασ ἑκατέρου τῶν χαρακτήρων τὰσ ὑπερβολάσ.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION