Dionysius of Halicarnassus, De Demosthene, chapter 14

(디오니시오스, De Demosthene, chapter 14)

ὥστε περὶ μὲν τοῦ χαρακτῆροσ . . . τοῦ δὲ ῥητορικοῦ γένουσ τοῦ μεταξὺ τῶν ἄκρων ἑκατέρων, ὃ ἀτελὲσ παραλαβὼν ὁ Δημοσθένησ παρ’ Ἰσοκράτουσ τε καὶ ἔτι προτέρου Θρασυμάχου καὶ τελευταίου Πλάτωνοσ ἐτελείωσεν ὅσον ἦν ἀνθρωπίνῃ φύσει δυνατόν, πολλὰ μὲν ἄν τισ ἐκ τῶν κατὰ Φιλίππου δημηγοριῶν πολλὰ δ’ ἐκ τῶν ἄλλων δημοσίων λόγων παραδείγματα λάβοι, πλεῖστα δὲ καὶ κάλλιστα ἐκ τῆσ ὑπὲρ Κτησιφῶντοσ ἀπολογίασ· οὗτοσ γὰρ δή μοι δοκεῖ καλλίστῃ καὶ μετριωτάτῃ κατασκευῇ λέξεωσ κεχρῆσθαι ὁ λόγοσ. εἰ μὲν οὖν χρόνον ἀρκοῦντα εἶχον, καὶ τὰσ λέξεισ αὐτὰσ ἂν παρετίθην. πολλῶν δέ μοι καὶ ἀναγκαίων ἔτι καταλειπομένων, τοῦτο μὲν ἐάσω, δείγμασι δὲ μόνον ἐν τῷ παρόντι χρήσομαι βραχυτάτοισ ὡσ ἐν εἰδόσι λέγων. ἔστι δὴ τὰ τοιαῦτα τοῦ μέσου χαρακτῆροσ παραδείγματα ἐκ μὲν τῆσ Αἰσχίνου κατηγορίασ· ἀεὶ μὲν γάρ, ὦ ἄνδρεσ Ἀθηναῖοι, προσήκει μισεῖν καὶ κολάζειν τοὺσ προδότασ καὶ δωροδόκουσ, μάλιστα δὲ νῦν ἐπὶ τοῦ καιροῦ τούτου γένοιτ’ ἂν καὶ πάντασ ὠφελήσειεν ἀνθρώπουσ κοινῇ. νόσημα γάρ, ὦ ἄνδρεσ Ἀθηναῖοι, δεινὸν ἐμπέπτωκεν εἰσ τὴν Ἑλλάδα καὶ χαλεπόν, ὃ πολλῆσ τινοσ εὐτυχίασ καὶ παρ’ ὑμῶν ἐπιμελείασ δεόμενον καὶ τὰ ἑπόμενα τούτοισ. ἐκ δὲ τῆσ Ἀριστοκράτουσ κατηγορίασ·

πολλὰ μὲν δὴ παρ’ ἡμῖν ἐστι τοιαῦτα, οἱᾶ οὐχ ἑτέρωθι, ἓν δ’ οὖν ἰδιώτατον πάντων καὶ σεμνότατον τὸ ἐν Ἀρείῳ πάγῳ δικαστήριον, περὶ οὗ τοσαῦτά ἐστι καλὰ παραδεδομένα καὶ μυθώδη καὶ ὧν αὐτοὶ μάρτυρεσ ἐσμέν, ὅσα περὶ οὐδενὸσ ἄλλου δικαστηρίου καὶ τὰ ἑξῆσ. ἐκ δὲ τοῦ περὶ τῶν ἀτελειῶν λόγου· πρῶτον μὲν τοίνυν Κόνωνα σκοπεῖτε, εἰ ἄρα ἄξιον καταμεμψαμένουσ ἢ τὸν ἄνδρα ἢ τὰ πεπραγμένα ἄκυρόν τι ποιῆσαι τῶν ἐκείνῳ δοθέντων. οὗτοσ γάρ, ὡσ ὑμῶν τινῶν ἔστιν ἀκοῦσαι τῶν κατὰ τὴν αὐτὴν ἡλικίαν ὄντων, μετὰ τὴν τοῦ δήμου κάθοδον τὴν ἐκ Πειραιέωσ ἀσθενοῦσ ἡμῶν τῆσ πόλεωσ οὔσησ καὶ τὰ ἀκόλουθα. ἐκ δὲ τῆσ ὑπὲρ Κτησιφῶντοσ ἀπολογίασ· ἃ μὲν οὖν πρὸ τοῦ πολιτεύεσθαι καὶ δημηγορεῖν ἐμὲ προὔλαβε καὶ κατέσχε Φίλιπποσ, ἐάσω· οὐδὲν γὰρ ἡγοῦμαι τούτων εἶναι πρὸσ ἐμέ·

ἃ δὲ ἀφ’ ἧσ ἡμέρασ ἐπὶ ταῦτα ἐπέστην ἐγώ, διεκώλυον λαβεῖν, ταῦτα ἀναμνήσω καὶ περὶ τούτων ὑφέξω λόγον, τοσοῦτον ὑπειπών· πλεονέκτημα, ὦ ἄνδρεσ Ἀθηναῖοι, μέγα ὑπῆρξε Φιλίππῳ. παρὰ γὰρ τοῖσ Ἕλλησιν οὐ τισὶν ἀλλὰ πᾶσιν ὁμοίωσ φορὰ προδοτῶν καὶ δωροδόκων καὶ θεοῖσ ἐχθρῶν ἀνθρώπων συνέβη, ὅσην οὐδεὶσ τὸ πρότερον μέμνηται γεγονυῖαν καὶ τὰ συναπτόμενα τούτοισ.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION