Dionysius of Halicarnassus, De Demosthene, chapter 11

(디오니시오스, De Demosthene, chapter 11)

ἃ δὲ παρὰ τὸν ἰσχνόν τε καὶ ἀκριβῆ καὶ καθαρὸν καὶ ζηλωτὸν . . . ὃσ ἀπὸ τοῦ διαλάμψαντοσ ἐν αὐτῷ Λυσιακὸσ δἂν εἰκότωσ λέγοιτο, τοιαῦτα. κωλύσει δ’ οὐθέν, ἴσωσ δὲ καὶ χαριεστέραν ποιήσει τὴν θεωρίαν τεθεῖσα πρῶτον ἡ Λυσίου λέξισ, ᾗ τὴν Δημοσθένουσ ἐοικέναι πείθομαι, διήγησίν τινα περιέχουσα ὑβριστικήν· Ἄρχιπποσ γὰρ οὑτοσί, ὦ ἄνδρεσ Ἀθηναῖοι, ἀπεδύσατο μὲν εἰσ τὴν αὐτὴν παλαίστραν, οὗπερ καὶ Τῖσισ ὁ φεύγων τὴν δίκην. ὀργῆσ δὲ γενομένησ ἐσ σκώμματά τε αὑτοῖσ καὶ ἀντιλογίαν καὶ ἔχθραν καὶ λοιδορίαν κατέστησαν. ἔστιν οὖν Πυθέασ ἐραστὴσ μὲν τοῦ μειρακίου πάντα γὰρ εἰρήσεται τἀληθῆ πρὸσ ὑμᾶσ, ἐπίτροποσ δὲ ὑπὸ τοῦ πατρὸσ καταλελειμμένοσ. οὗτοσ, ἐπειδὴ Τῖσισ πρὸσ αὐτὸν τὴν ἐν τῇ παλαίστρᾳ λοιδορίαν διηγήσατο, βουλόμενοσ χαρίζεσθαι καὶ δοκεῖν δεινὸσ καὶ ἐπίβουλοσ εἶναι, ἐκέλευσεν αὐτόν, ὡσ ἡμεῖσ ἔκ τε τῶν πεπραγμένων ᾐσθήμεθα καὶ τῶν εὖ εἰδότων ἐπυθόμεθα, ἐν μὲν τῷ παρόντι διαλλαγῆναι, σκοπεῖν δέ, ὅπωσ αὐτὸν μόνον που λήψεται. πεισθεὶσ δὲ ταῦτα καὶ διαλλαγεὶσ καὶ χρώμενοσ καὶ προσποιούμενοσ ἐπιτήδειοσ εἶναι εἰσ τοῦτο μανίασ τηλικοῦτοσ ὢν ἀφίστατο, . . . τ’ ἐτύγχανε μὲν οὖσα ἱπποδρομία Ἀνακείων . . . δ’ αὐτὸν μετ’ ἐμοῦ παρὰ τὴν θύραν παριόντα· γείτονεσ γὰρ ἀλλήλων τυγχάνουσιν ὄντεσ· τὸ μὲν πρῶτον συνδειπνεῖν ἐκέλευεν, ἐπειδὴ δὲ οὐκ ἠθέλησεν . . . ἐπὶ κῶμον, λέγων ὅτι μεθ’ αὑτοῦ καὶ τὸ δειπνήσαντεσ οὖν ἤδη συσκοτάζοντοσ ἐλθόντεσ κόπτομεν τὴν θύραν. οἳ δ’ ἡμᾶσ ἐκέλευον εἰσιέναι. ἐπειδὴ δὲ ἔνδον ἐγενόμεθα, ἐμὲ μὲν ἐκβάλλουσιν ἐκ τῆσ οἰκίασ, τουτονὶ δὲ συναρπάσαντεσ ἔδησαν πρὸσ τὸν κίονα, καὶ λαβὼν μάστιγα Τῖσισ, ἐντείνασ πολλὰσ πληγάσ, εἰσ οἴκημα αὐτὸν καθεῖρξε.

καὶ οὐκ ἐξήρκεσεν αὐτῷ ταῦτα μόνον ἐξαμαρτεῖν, ἀλλ’ ἐζηλωκὼσ μὲν τῶν νέων τοὺσ πονηροτάτουσ ἐν τῇ πόλει, νεωστὶ δὲ τὰ πατρῷα παρειληφὼσ καὶ προσποιούμενοσ νέοσ καὶ πλούσιοσ εἶναι, πάλιν τοὺσ οἰκέτασ ἐκέλευσεν ἡμέρασ ἤδη γενομένησ πρὸσ τὸν κίονα αὐτὸν δήσαντασ μαστιγοῦν. οὕτω δὲ τοῦ σώματοσ ἤδη πονήρωσ διακειμένου Ἀντίμαχον μεταπεμψάμενοσ τῶν μὲν γεγενημένων οὐθὲν εἶπεν. ἔλεγε δ’ ὡσ αὐτὸσ μὲν δειπνῶν τύχοι, οὗτοσ δὲ μεθύων ἔλθοι, ἐκκόψασ δὲ τὴν θύραν καὶ εἰσελθὼν κακῶσ λέγοι αὐτὸν καὶ τὸν Ἀντίμαχον καὶ τὰσ γυναῖκασ αὐτῶν. Ἀντίμαχοσ δὲ ὠργίζετο μὲν αὐτοῖσ ὡσ μεγάλα ἡμαρτηκόσιν, ὅμωσ δὲ μάρτυρασ παρακαλέσασ ἠρώτα αὐτόν, πῶσ εἰσέλθοι. ὃ δὲ κελεύσαντοσ Τίσιδοσ καὶ τῶν οἰκείων ἔφασκε. γεγενημένα δεινὰ νομιζόντων εἶναι ἀπέδοσαν αὐτὸν τοῖσ ἀδελφοῖσ.

οὐ δυναμένου δὲ βαδίζειν, ἐκόμισαν αὐτὸν εἰσ τὸ Δεῖγμα ἐν κλίνῃ καὶ ἐπέδειξαν πολλοῖσ μὲν Ἀθηναίων πολλοῖσ δὲ καὶ τῶν ἄλλων ξένων οὕτωσ διακείμενον, ὥστε τοὺσ ἰδόντασ μὴ μόνον τοῖσ ποιήσασιν ὀργίζεσθαι ἀλλὰ καὶ τῆσ πόλεωσ κατηγορεῖν, ὅτι οὐ δημοσίᾳ οὐδὲ παραχρῆμα τοὺσ τὰ τοιαῦτα ἐξαμαρτάνοντασ τιμωρεῖται.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION