Dionysius of Halicarnassus, De Demosthene, chapter 6

(디오니시오스, De Demosthene, chapter 6)

μηδεὶσ δέ με τὰ τοιαῦτα ὑπολάβῃ λέγειν ἁπάσησ καταγινώσκοντα τῆσ ἐξηλλαγμένησ καὶ ἐγκατασκεύου λέξεωσ, ᾗ κέχρηται Πλάτων· μὴ γὰρ δὴ οὕτω σκαιὸσ μηδ’ ἀναίσθητοσ ἐγὼ γενοίμην, ὥστε ταύτην τὴν δόξαν ὑπὲρ ἀνδρὸσ τηλικούτου λαβεῖν, ἐπεὶ πολλὰ περὶ πολλῶν οἶδα μεγάλα καὶ θαυμαστὰ καὶ ἀπὸ τῆσ ἄκρασ δυνάμεωσ ἐξενηνεγμένα ὑπ’ αὐτοῦ· ἀλλ’ ἐκεῖνο ἐνδείξασθαι βουλόμενον ὅτι τὰ τοιαῦτα ἁμαρτήματα ἐν ταῖσ κατασκευαῖσ εἰώθεν ἁμαρτάνειν καὶ χείρων μὲν αὐτὸσ αὑτοῦ γίνεται, ὅταν τὸ μέγα διώκῃ καὶ περιττὸν ἐν τῇ φράσει, μακρῷ δέ τινι ἀμείνων, ὅταν τὴν ἰσχνὴν καὶ ἀκριβῆ καὶ δοκοῦσαν μὲν ἀποίητον εἶναι κατεσκευασμένην δ’ ἀμωμήτῳ καὶ ἀφελεῖ κατασκευῇ διάλεκτον εἰσφέρῃ. ἢ γὰρ οὐδὲν ἁμαρτάνει καθάπαξ ἢ βραχύ τι κομιδῇ καὶ οὐκ ἄξιον κατηγορίασ. ἐγὼ δὲ ἠξίουν τηλικοῦτον ἄνδρα πεφυλάχθαι πᾶσαν ἐπιτίμησιν. ταὐτὰ μέντοι καὶ οἱ κατ’ αὐτὸν ἐκεῖνον γενόμενοι ὡσ ἁμαρτάνοντι τῷ ἀνδρὶ ἐπιτιμῶσιν, ὧν τὰ ὀνόματα οὐθὲν δέομαι λέγειν, καὶ αὐτὸσ ἑαυτῷ· τοῦτο γὰρ δὴ τὸ λαμπρότατον. ᾔσθετο γάρ, ὡσ ἐοίκεν, τῆσ ἰδίασ ἀπειροκαλίασ καὶ ὄνομα ἔθετο αὐτῇ τὸ διθύραμβον, ὃ νῦν ἂν ᾐδέσθην ἐγὼ λέγειν ἀληθὲσ ὄν. τοῦτο δὲ παθεῖν ἐοίκεν, ὡσ μὲν ἐγὼ νομίζω, τραφεὶσ μὲν ἐν τοῖσ Σωκρατικοῖσ διαλόγοισ ἰσχνοτάτοισ οὖσι καὶ ἀκριβεστάτοισ, οὐ μείνασ δ’ ἐν αὐτοῖσ ἀλλὰ τῆσ Γοργίου καὶ Θουκυδίδου κατασκευῆσ ἐρασθείσ. ὥστ’ οὐθὲν ἔξω τοῦ εἰκότοσ ἔμελλε πείσεσθαι σπάσασ τινὰ καὶ τῶν ἁμαρτημάτων ἅμα τοῖσ ἀγαθοῖσ, ὧν ἔχουσιν οἱ τῶν ἀνδρῶν ἐκείνων χαρακτῆρεσ.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION