Dionysius of Halicarnassus, De Demosthene, chapter 4

(디오니시오스, De Demosthene, chapter 4)

ἡ δὲ Ἰσοκράτουσ λέξισ, ὃσ μέγιστον ὄνομα ἐν τοῖσ Ἕλλησιν ἐκτήσατο ἐπὶ σοφίᾳ, ἀγῶνα μὲν οὔτ’ ἴδιον οὔτε δημόσιον οὐδένα πώποτε τἀνδρὸσ ἀγωνισαμένου γραφὰσ δὲ συνταξαμένου πολλὰσ καὶ καλὰσ εἰσ ἅπασαν ἰδέαν λόγων, ὅντινα χαρακτῆρα ἔχειν ἐφαίνετό μοι, διὰ πλειόνων μὲν ἐδήλωσα πρότερον. οὐδὲν δὲ κωλύσει καὶ νῦν ἐπὶ κεφαλαίων αὐτὰ τὰ ἀναγκαιότατα εἰπεῖν· ὅτι τῆσ μὲν Λυσιακῆσ λέξεωσ τὸ καθαρὸν ἔχει καὶ τὸ ἀκριβέσ· οὔτε γὰρ ἀρχαίοισ οὔτε πεποιημένοισ οὔτε γλωττηματικοῖσ ὀνόμασιν ἀλλὰ τοῖσ κοινοτάτοισ καὶ συνηθεστάτοισ κέχρηται. ἠθική τε καὶ πιθανὴ καὶ ἡδεῖά ἐστι καὶ πέφευγε τὴν τροπικήν, ὥσπερ ἐκείνη, φράσιν, τῆσ δὲ Θουκυδίδου καὶ Γοργίου τὴν μεγαλοπρέπειαν καὶ σεμνότητα καὶ καλλιλογίαν εἴληφε. καὶ εἰσ μὲν τὸ διδάξαι τὸν ἀκροατὴν σαφέστατα, ὅ τι βούλοιτο, τὴν ἁπλῆν καὶ ἀκόσμητον ἑρμηνείαν ἐπιτηδεύει τὴν Λυσίου, εἰσ δὲ τὸ καταπλήξασθαι τῷ κάλλει τῶν ὀνομάτων σεμνότητά τε καὶ μεγαληγορίαν περιθεῖναι τοῖσ πράγμασι τὴν ἐπίθετον καὶ κατεσκευασμένην φράσιν τῶν περὶ Γοργίαν ἐκμέμακται. ἁμαρτάνει δὲ ἐν οἷσ ὡραΐζεταί ποτε, τοὺσ Γοργίου νεαροὺσ σχηματισμοὺσ ζηλοῦσα τὰ γὰρ ἀντίθετά τε καὶ πάρισα καὶ τὰ παραπλήσια τούτοισ οὔτε μετριάζοντα οὔτ’ ἐν καιρῷ γινόμενα καταισχύνει τὴν μεγαλοπρέπειαν αὐτῆσ, καὶ ἔτι μᾶλλον ἐν οἷσ τὴν εὐέπειαν διώκουσα καὶ τὴν εὐρυθμίαν δι’ εὐλαβείασ μὲν λαμβάνει τὸ συγκροῦσαι τὰ φωνήεντα τῶν γραμμάτων δἰ εὐλαβείασ δὲ ποιεῖται τὸ χρήσασθαί τινι τῶν τραχυνόντων. διώκει δ’ ἐκ παντὸσ τρόπου τὴν περίοδον οὐδὲ ταύτην στρογγύλην καὶ πυκνὴν ἀλλ’ ὑπαγωγικήν τινα καὶ πλατεῖαν καὶ πολλοὺσ ἀγκῶνασ, ὥσπερ οἱ μὴ κατ’ εὐθείασ ῥέοντεσ ποταμοὶ ποιοῦσιν, ἐγκολπιζομένην.

ταῦτα μέντοι πολλαχῇ μακροτέραν τε αὐτὴν ποιεῖ κἀναληθεστέραν ἀπαθῆ τε καὶ ἄψυχον καὶ πανηγυρικὴν μᾶλλον ἢ ἐναγώνιον. τοῖσ δὲ παραδείγμασιν ὀλίγον ὕστερον, ὅταν ὁ καιρὸσ ἀπαιτῇ, χρήσομαι.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION