Dionysius of Halicarnassus, Antiquitates Romanae, Books X-XX, book 19, chapter 14

(디오니시오스, Antiquitates Romanae, Books X-XX, book 19, chapter 14)

ταῦτα μὲν τῶν τριῶν πρεσβευτῶν παρόντων ἔλεξεν, ἰδίᾳ δὲ τὸν Φαβρίκιον ἀπολαβών· ἐγὼ σέ, φησίν, ὦ Φαβρίκιε, πυνθάνομαι κράτιστον ἐν ἡγεμονίαισ πολέμων εἶναι κἀν τῷ βίῳ δίκαιον καὶ σώφρονα καὶ τὰσ ἄλλασ ἁπάσασ ἔχοντα ἀρετάσ, χρημάτων δ’ ἄπορον καὶ καθ’ ἓν τὸ μέροσ τοῦτο ἐλασσούμενον ὑπὸ τῆσ τύχησ, ὥστε μηδὲν ἄμεινον τῶν πενεστάτων βουλευτῶν ἐν τοῖσ κατὰ τὸν βίον διατελεῖν. τοῦτο δὴ τὸ μέροσ ἐκπληρῶσαι προθυμούμενοσ ἕτοιμόσ εἰμι διδόναι σοὶ πλῆθοσ ἀργυρίου καὶ χρυσίου τοσοῦτον, ὅσον κτησάμενοσ ἅπαντασ ὑπερβαλεῖσ πλούτῳ τοὺσ μάλιστα δοκοῦντασ Ῥωμαίων εὐπορεῖν·

ἀναξίωσ τῆσ ἀρετῆσ διὰ πενίαν πράττοντασ εὐεργετεῖν καὶ βασιλικοῦ πλούτου τοῦτ’ ἀνάθημα καὶ κατασκεύασμα λαμπρότατον.

μαθὼν δὲ τὴν ἐμὴν προαίρεσιν, Φαβρίκιε, καὶ πᾶσαν ἀποθέμενοσ αἰδῶ μέτεχε τῶν παρ’ ἡμῖν ὑπαρχόντων ἀγαθῶν, ὡσ ἐμοῦ μέλλοντοσ εἴσεσθαι καὶ μεγάλην σοι χάριν, καὶ μὰ Δί’ οὐκ ἐλάττω .

. . καὶ ξένων τοὺσ τιμιωτάτουσ εἶναι νόμιζε. ἐμοὶ δ’ ἀντὶ τούτων μήτ’ ἄδικον μήτ’ αἰσχρὰν πρᾶξιν ὑπηρετήσῃσ μηδεμίαν, ἀλλ’ ἐξ ὧν αὐτὸσ κρείττων ἔσῃ καὶ τιμιώτεροσ ἐν τῇ σεαυτοῦ πατρίδι. κακῷ τῆσ πόλεωσ ὑμῶν ἀφῖγμαι Ταραντίνοισ καὶ τοῖσ ἄλλοισ Ἰταλιώταισ ὑποσχόμενοσ βοηθήσειν, οὓσ οὔτε ὅσιον οὔτ’ εὔσχημόν ἐστί μοι παρόντι μετὰ δυνάμεωσ καὶ τὴν πρώτην νενικηκότι μάχην ἐγκαταλιπεῖν.

καὶ πάνυ πολλὰ καὶ ἀναγκαῖα πράγματα κατὰ τοῦτον γενόμενα τὸν καιρὸν ἐπὶ τὴν ἰδίαν με ἀρχὴν μετακαλεῖ. ποιήσαιντο φίλοι, ἵνα θαρρῶν πρὸσ τοὺσ σεαυτοῦ πολίτασ λέγῃσ, εἰ δή τισι τὸ τῆσ βασιλείασ ὄνομα ὕποπτόν ἐστιν ὡσ ἀπατηλὸν ἐν ὁμολογίαισ, ἐξ ὧν ἕτεροί τινεσ ἐν ὁρ́κοισ καὶ σπονδαῖσ παρανομεῖν ἔδοξαν ὅμοια καὶ περὶ ἐμοῦ τεκμαιρομένοισ.

γενομένησ δὲ τῆσ εἰρήνησ ἴθι μετ’ ἐμοῦ σύμβουλόσ τε ἁπάντων ἐσόμενοσ ἐμοὶ καὶ ὑποστράτηγοσ καὶ τῆσ βασιλικῆσ εὐτυχίασ μέτοχοσ.

ἐμοί τε γὰρ ἀνδρὸσ ἀγαθοῦ καὶ πιστοῦ φίλου δεῖ, σοί τε χορηγίασ βασιλικῆσ καὶ πραγμάτων βασιλικῶν· ἐὰν δὴ συνενέγκωμεν ταῦτ’ εἰσ τὸ κοινόν, τὰ μέγιστα τῶν ἀγαθῶν παρ’ ἀλλήλων ἀποισόμεθα.

SEARCH

MENU NAVIGATION