Dionysius of Halicarnassus, Antiquitates Romanae, Books X-XX, book 19, chapter 12

(디오니시오스, Antiquitates Romanae, Books X-XX, book 19, chapter 12)

ἀνήρ τισ Ὀβλάκοσ ὄνομα, Οὐλσίνιοσ ἐπίκλησιν, τοῦ Φερεντανῶν ἔθνουσ ἡγεμών, ὁρῶν τὸν Πύρρον οὐ μίαν ἔχοντα στάσιν, ἀλλὰ πᾶσι τοῖσ μαχομένοισ ὀξέωσ ἐπιφαινόμενον, προσεῖχεν ἐκείνῳ μόνῳ τὸν νοῦν, καὶ ὅποι παριππεύοι τὸν ἴδιον ἀντιπαρῆγεν ἵππον· καί τισ ἰδὼν αὐτὸν τῶν μετὰ τοῦ βασιλέωσ, Λεοννᾶτοσ Λεοφάντου Μακεδών, ὑποπτεύει τε καὶ δείξασ τῷ Πύρρῳ λέγει·

τοῦτον τὸν ἄνδρα φυλάττου, βασιλεῦ· σοὶ τὸν νοῦν.

τοῦ δὲ βασιλέωσ λέγοντοσ·

τί δ’ ἄν με δράσειεν εἷσ ὢν τοσούτουσ ἔχοντα περὶ ἐμαυτόν; καί τι καὶ νεανιευομένου περὶ τῆσ ἑαυτοῦ ῥώμησ, ὡσ εἰ καὶ συνέλθοι πρὸσ ἕνα μόνοσ οὐκ ἄπεισιν ὀπίσω χαίρων, λαβὼν ὃν ἀνέμενε καιρὸν ὁ Φερεντανὸσ Ὀβλάκοσ ἐλαύνει σὺν τοῖσ περὶ αὐτὸν εἰσ μέσην τὴν βασιλικὴν ἴλην· διακόψασ δὲ τὸ στίφοσ τῶν πέριξ ἱππέων ἐπ’ αὐτὸν ἐφέρετο τὸν βασιλέα, διαλαβὼν ἀμφοτέραισ ταῖσ χερσὶ τὸ δόρυ· κατὰ τὸν αὐτὸν δὲ χρόνον ὁ μὲν Λεοννᾶτοσ, ὁ προειπὼν τῷ Πύρρῳ φυλάττεσθαι τὸν ἄνδρα, μικρὸν ἐκνεύσασ εἰσ τὰ πλάγια τὸν ἵππον αὐτοῦ παίει τῷ ξυστῷ διὰ τῆσ λαγόνοσ, ὁ δὲ Φερεντανὸσ ἤδη καταφερόμενοσ τὸν τοῦ βασιλέωσ διὰ τοῦ στήθουσ ἐλαύνει, καὶ συγκαταπίπτουσι τοῖσ ἵπποισ ἀμφότεροι.

τὸν μὲν οὖν βασιλέα τῶν σωματοφυλάκων ὁ πιστότατοσ ἐπὶ τὸν ἴδιον ἵππον ἀναβιβάσασ ἐξελαύνει, τὸν δὲ Ὀβλάκον μέχρι πολλοῦ διαγωνισάμενον, ἔπειτα ὑπὸ πλήθουσ τῶν τραυμάτων καταπονηθέντα, τῶν ἑταίρων τινὲσ ἀράμενοι μεγάλου περὶ τὸν νεκρὸν ἀγῶνοσ γενομένου διακομίζουσιν.

ἐκ τότε δὲ ὁ βασιλεύσ, ἵνα μὴ διάσημοσ εἰή τοῖσ πολεμίοισ, τὴν μὲν ἰδίαν χλαμύδα, ἣν ἐν ταῖσ μάχαισ εἰώθει φορεῖν, ἁλουργῆ τε οὖσαν καὶ χρυσόπαστον, καὶ τὸν ὁπλισμὸν πολυτελέστερον ὄντα τῶν ἄλλων τῆσ τε ὕλησ ἕνεκα καὶ τῆσ τέχνησ, τὸν πιστότατον τῶν ἑταίρων καὶ κατὰ τοὺσ ἀγῶνασ ἀνδρειότατον Μεγακλῆν ἐκέλευσεν ἐνδῦναι, τὴν δὲ φαιὰν ἐκείνου χλαμύδα καὶ τὸν θώρακα καὶ τὴν ἐπὶ τῇ κεφαλῇ καυσίαν αὐτὸσ ἔλαβεν·

ὅπερ αἴτιον αὐτῷ τῆσ σωτηρίασ ἔδοξε γενέσθαι.

SEARCH

MENU NAVIGATION