Dionysius of Halicarnassus, Antiquitates Romanae, Books X-XX, book 19, chapter 10

(디오니시오스, Antiquitates Romanae, Books X-XX, book 19, chapter 10)

πρὸσ ταῦτα ὁ Ῥωμαίων ὕπατοσ ἀντιγράφει τήν τε αὐθάδειαν τοῦ ἀνδρὸσ ἐπιρραπίζων καὶ τὸ φρόνημα τῆσ Ῥωμαίων πόλεωσ ἐνδεικνύμενοσ· Πόπλιοσ Οὐαλέριοσ Λαβίνιοσ, στρατηγὸσ ὕπατοσ Ῥωμαίων, βασιλεῖ Πύρρῳ χαίρειν. ἀνδρὸσ ἔργον εἶναί μοι δοκεῖ σώφρονοσ ἀπειλητικὰσ πέμπειν ἐπιστολὰσ πρὸσ τοὺσ ὑπηκόουσ·

ὧν δ’ οὔτε τὴν δύναμιν ἐξήτακεν οὔτε τὰσ ἀρετὰσ ἐπέγνωκε, τούτων ὡσ φαύλων καὶ μηδενὸσ ἀξίων καταφρονεῖν, ἀνοήτου μοι φαίνεται τρόπου τεκμήριον εἶναι καὶ τὸ διάφορον οὐκ ἐπισταμένου. ἡμεῖσ δὲ οὐ τοῖσ λόγοισ τιμωρεῖσθαι τοὺσ ἐχθροὺσ εἰώθαμεν, ἀλλὰ τοῖσ ἔργοισ, καὶ οὔτε δικαστὴν ποιούμεθά σε περὶ ὧν Ταραντίνοισ ἢ Σαυνίταισ ἢ τοῖσ ἄλλοισ πολεμίοισ ἐγκαλοῦμεν οὔτ’ ἐγγυητὴν λαμβάνομεν ἐκτίσματοσ οὐδενόσ, ἀλλὰ τοῖσ ἡμῶν αὐτῶν ὅπλοισ τὸν ἀγῶνα κρινοῦμεν καὶ τὰσ τιμωρίασ, ὡσ ἂν αὐτοὶ θέλωμεν, ἀναπράξομεν.

μὴ δικαστήν.

καὶ περὶ ὧν ἡμᾶσ αὐτὸσ ἀδικεῖσ οὕστινασ ἐγγυητὰσ ἐκτισμάτων παρέξεισ σκόπει·

μὴ Ταραντίνουσ ἀναδέχου μηδὲ τοὺσ πολεμίουσ τὰ δίκαια ὑφέξειν. εἰ δ’ ἐκ παντὸσ τρόπου πόλεμον αἴρεσθαι πρὸσ ἡμᾶσ διέγνωκασ, ἴσθι σοι ταὐτὸ συμβησόμενον, ὃ πᾶσι συμβαίνειν ἀνάγκη τοῖσ μάχεσθαι βουλομένοισ, πρὶν ἐξετάσαι πρὸσ οὓσ ποιήσονται τὴν μάχην. ταῦτα ἐνθυμούμενοσ, εἴ τινοσ δέῃ τῶν ἡμετέρων, ἀποθέμενοσ τὰσ ἀπειλὰσ καὶ τὸ βασιλικὸν αὔχημα καταβαλὼν ἴθι πρὸσ τὴν βουλὴν καὶ δίδασκε καὶ πεῖθε τοὺσ συνέδρουσ, ὡσ οὐδενὸσ ἀτυχήσων οὔτε τῶν δικαίων οὔτε τῶν εὐγνωμόνων.

SEARCH

MENU NAVIGATION