Dionysius of Halicarnassus, Antiquitates Romanae, Books X-XX, book 19, chapter 5

(디오니시오스, Antiquitates Romanae, Books X-XX, book 19, chapter 5)

ὅτι Ποστόμιοσ πρέσβυσ ἐστάλη πρὸσ Ταραντίνουσ· καὶ τελευτῶντεσ ἐξέβαλλον ἐκ τοῦ θεάτρου.

τὴν περιβολὴν καὶ σχηματίσασ ἑαυτὸν ὡσ αἴσχιστον ὀφθῆναι, τὴν οὐδὲ λέγεσθαι πρέπουσαν ἀκαθαρσίαν κατὰ τῆσ ἱερᾶσ ἐσθῆτοσ τοῦ πρεσβευτοῦ κατεσκέδασε.

γέλωτοσ δὲ καταρραγέντοσ ἐξ ὅλου τοῦ θεάτρου καὶ συγκροτούντων τὰσ χεῖρασ τῶν ἀγερωχοτάτων ἐμβλέψασ εἰσ τὸν Φιλωνίδην ὁ Ποστόμιοσ εἶπεν·

δεξόμεθα τὸν οἰωνόν, ὦ σπερμολόγε ἄνθρωπε, ὅτι καὶ τὰ μὴ αἰτούμενα δίδοτε ἡμῖν. ἔπειτα εἰσ τὸν ὄχλον ἐπιστραφεὶσ καὶ τὴν ὑβρισμένην ἐσθῆτα δεικνύσ, ὡσ ἔμαθεν ἔτι πλείονα γινόμενον ἐξ ἁπάντων τὸν γέλωτα καὶ φωνὰσ ἤκουσεν ἐνίων ἐπιχαιρόντων καὶ τὴν ὕβριν ἐπαινούντων· γελᾶτε, ἔφησεν, ἑώσ ἔξεστιν ὑμῖν, ἄνδρεσ Ταραντῖνοι, γελᾶτε·

πολὺν γὰρ τὸν μετὰ ταῦτα χρόνον κλαύσετε. ἐκπικρανθέντων δέ τινων πρὸσ τὴν ἀπειλήν· καὶ ἵνα γε μᾶλλον, ἔφησεν, ἀγανακτήσητε, καὶ τοῦθ’ ὑμῖν λέγομεν, ὅτι πολλῷ τὴν ἐσθῆτα ταύτην αἵματι ἐκπλυνεῖτε. πρέσβεισ ὑβρισθέντεσ ὑπὸ τῶν Ταραντίνων ἰδίᾳ τε καὶ δημοσίᾳ καὶ ταύτασ τὰσ φωνὰσ ἐπιθεσπίσαντεσ ἀπέπλευσαν ἐκ τῆσ πόλεωσ.

SEARCH

MENU NAVIGATION