Dionysius of Halicarnassus, Antiquitates Romanae, Books X-XX, book 11, chapter 62

(디오니시오스, Antiquitates Romanae, Books X-XX, book 11, chapter 62)

οὗτοι παραλαμβάνουσι πρῶτοι τὴν ἀνθύπατον ἀρχὴν κατὰ τὸν τρίτον ἐνιαυτὸν τῆσ ὀγδοηκοστῆσ καὶ τετάρτησ ὀλυμπιάδοσ ἄρχοντοσ Ἀθήνησι Διφίλου. μετασχόντεσ δ’ αὐτῆσ ἑβδομήκοντα καὶ τρεῖσ μόνον ἡμέρασ ἀποτίθενται κατὰ τὸν ἀρχαῖον ἐθισμὸν ἑκούσιοι, θεοπέμπτων τινῶν σημείων κωλυτηρίων αὐτοῖσ τοῦ πράττειν τὰ κοινὰ γενομένων. τούτων δὲ τὴν ἐξουσίαν ἀπειπαμένων ἡ βουλὴ συνελθοῦσα μεσοβασιλεῖσ ἀποδείκνυσι.

καὶ ἐκεῖνοι προειπόντεσ ἀρχαιρέσια καὶ τῷ δήμῳ τὴν διάγνωσιν ἀποδιδόντεσ, εἴτε βούλεται χιλιάρχουσ εἴτε ὑπάτουσ ἀποδεῖξαι, κρίναντοσ αὐτοῦ μένειν ἐπὶ τοῖσ ἐξ ἀρχῆσ ἐθισμοῖσ, ἀπέδοσαν τοῖσ βουλομένοισ τῶν πατρικίων μετιέναι τὴν ὕπατον ἀρχήν· καὶ γίνονται πάλιν ἐκ τῶν πατρικίων ὕπατοι Λεύκιοσ Παπίριοσ Μογιλλᾶνοσ καὶ Λεύκιοσ Σεμπρώνιοσ Ἀτρατῖνοσ, ἑνὸσ τῶν ἀποθεμένων τὴν χιλιαρχίαν ἀδελφόσ.

αὗται δύο κατὰ τὸν αὐτὸν ἐνιαυτὸν ἀρχαὶ Ῥωμαίων αἱ τὸ μέγιστον ἔχουσαι κράτοσ ἐγένοντο· πλὴν οὐκ ἐν ἁπάσαισ ταῖσ Ῥωμαικαῖσ χρονογραφίαισ ἀμφότεραι φέρονται, ἀλλ’ ἐν αἷσ μὲν οἱ χιλίαρχοι μόνον, ἐν αἷσ δ’ οἱ ὕπατοι, ἐν οὐ πολλαῖσ δ’ ἀμφότεροι, αἷσ ἡμεῖσ οὐκ ἄνευ λογισμοῦ συγκατατιθέμεθα, πιστεύοντεσ δὲ ταῖσ ἐκ τῶν ἱερῶν τε καὶ ἀποθέτων βίβλων μαρτυρίαισ.

ἄλλο μὲν οὖν οὐδὲν ἐπὶ τῆσ τούτων ἀρχῆσ οὔτε πολεμικὸν οὔτε πολιτικὸν ἔργον ἱστορίασ ἄξιον ἐπράχθη, συνθῆκαι δὲ πρὸσ τὴν Ἀρδεατῶν πόλιν ἐγένοντο περὶ φιλίασ τε καὶ συμμαχίασ·

ἐπρεσβεύσαντο γὰρ ἀποτιθέμενοι τὰ περὶ τῆσ χώρασ ἐγκλήματα παρακαλοῦντεσ φίλοι Ῥωμαίων γενέσθαι καὶ σύμμαχοι. ταύτασ τὰσ συνθήκασ τὸ τῶν ὑπάτων ἀρχεῖον ἐπεκύρωσε.

SEARCH

MENU NAVIGATION