Dionysius of Halicarnassus, Antiquitates Romanae, Books X-XX, book 11, chapter 60

(디오니시오스, Antiquitates Romanae, Books X-XX, book 11, chapter 60)

Κλαύδιον, ὃσ ἐδόκει τῶν προεστηκότων τῆσ ἑτέρασ τάξεωσ τῆσ ἐναντιουμένησ τοῖσ δημοτικοῖσ αὐθαδέστατοσ εἶναι καὶ δυνατώτατοσ. οὗτοσ ἐκ παρασκευῆσ διεξῆλθε λόγον κατὰ τῶν δημοτικῶν, πάνθ’ ὅσα ἔδοξε πώποτε ἐναντία τοῖσ καλοῖσ καὶ πατρίοισ ἐθισμοῖσ ὑπομιμνήσκων, οὗ κεφάλαιον ἦν, εἰσ ὃ κατέσκηπτεν ἡ γνώμη, μηδεμίαν ἀποδιδόναι τῇ βουλῇ διάγνωσιν ὑπὲρ τοῦ νόμου τοὺσ ὑπάτουσ, μήτ’ ἐν τῷ παρόντι χρόνῳ μήθ’ ὕστερον, ὡσ ἐπὶ καταλύσει τῆσ ἀριστοκρατίασ εἰσφερομένου καὶ συγχεῖν μέλλοντοσ ἅπαντα τὸν κόσμον τῆσ πολιτείασ.

γενομένου δὲ πρὸσ τὴν γνώμην ἔτι πλείονοσ θορύβου τέταρτοσ ἀνίσταται κληθεὶσ Τίτοσ Γενύκιοσ, ἀδελφὸσ θατέρου τῶν ὑπάτων·

ἔξωθεν ἐπιφερομένουσ ἀποτρέψασθαι βουλομένῃ κακῶσ τὸν οἰκεῖον καὶ πολιτικὸν διαλύσασθαι πόλεμον·

ἔφησε, δυεῖν ὄντων κακῶν, ὧν ἀνάγκη θάτερον ἄκοντασ ὑπομεῖναι, τοῦτ’ αὐτῷ δοκεῖν εἶναι λυσιτελέστερον, τὸ συγχωρῆσαι τῷ δήμῳ τὴν βουλὴν παρασπάσαί τι τοῦ κόσμου τῆσ πατρίου πολιτείασ μᾶλλον ἢ τοῖσ ἀλλοφύλοισ τε καὶ πολεμίοισ καταγέλαστον ποιῆσαι τὴν πόλιν.

ταῦτ’ εἰπὼν τὴν δοκιμασθεῖσαν ὑπὸ τῶν παραγενηθέντων ἐν τῷ κατ’ οἰκίαν συνεδρίῳ γνώμην εἰσέφερεν, ἣν εἰσηγήσατο Κλαύδιοσ, ὥσπερ ἔφην, ἀντὶ τῶν ὑπάτων χιλιάρχουσ ἀποδειχθῆναι, τρεῖσ μὲν ἐκ τῶν πατρικίων, τρεῖσ δ’ ἐκ τῶν δημοτικῶν, ἐξουσίαν ἔχοντασ ὑπατικήν·

ὅταν δὲ τελῶσιν οὗτοι τὴν ἀρχὴν καὶ καθήκῃ νέασ ἀρχὰσ ἀποδείκνυσθαι, τὴν βουλὴν καὶ τὸν δῆμον αὖθισ συνελθόντασ διαγνῶναι, πότερον ὑπάτουσ ἢ χιλιάρχουσ βούλονται παραλαβεῖν τὴν ἀρχήν. ὅ τι δ’ ἂν ἅπασι δόξῃ ψῆφον ἐπενέγκασι, τοῦτ’ εἶναι κύριον. ἐπιτελεῖσθαι δὲ τὸ προβούλευμα καθ’ ἕκαστον ἐνιαυτόν.

SEARCH

MENU NAVIGATION