Dionysius of Halicarnassus, Antiquitates Romanae, Books X-XX, book 11, chapter 52

(디오니시오스, Antiquitates Romanae, Books X-XX, book 11, chapter 52)

μηδὲν δ’ αὐτῶν ἀποκρινομένων, ἀλλ’ ἀγανακτούντων παρελθὼν αὖθισ Σκάπτιοσ ἐπὶ τὸ βῆμα· ἔχετ’, ἔφη, παρακεχωρημένον, ἄνδρεσ πολῖται, παρ’ αὐτῶν τῶν διαφερομένων, ὅτι τῆσ ἡμετέρασ χώρασ ἑαυτοῖσ μηδὲν προσηκούσησ ἀντιποιοῦνται· πρὸσ ταῦτα ὁρῶντεσ τὰ δίκαια καὶ τὰ εὐόρκα ψηφίσασθε. ταῦτα τοῦ Σκαπτίου λέγοντοσ αἰδὼσ εἰσῄει τοὺσ ὑπάτουσ ἐνθυμουμένουσ, ὡσ οὔτε δίκαιον οὔτ’ εὐπρεπὲσ ἡ δίκη λήψεται τέλοσ, ἄν τινα ἀμφισβητουμένην ὑφ’ ἑτέρων χώραν δικαστὴσ αἱρεθεὶσ ὁ Ῥωμαίων δῆμοσ μηδέποτ’ αὐτῆσ ἀντιποιησάμενοσ ἑαυτῷ προσδικάσῃ τοὺσ ἀμφισβητοῦντασ ἀφελόμενοσ·

καὶ πολλοὶ σφόδρα ἐλέχθησαν εἰσ ἀποτροπὴν τοῦ πράγματοσ ὑπὸ τῶν ὑπάτων καὶ τῶν ἡγουμένων τῆσ βουλῆσ λόγοι διακενῆσ.

οἱ γὰρ ἀνειληφότεσ τὰσ ψήφουσ πολλὴν μωρίαν εἶναι λέγοντεσ ἑτέρουσ περιορᾶν τὰ σφέτερα κατέχοντασ, καὶ οὐκ εὐσεβὲσ ἐξοίσειν τέλοσ ὑπολαμβάνοντεσ, ἐὰν Ἀρικηνοὺσ ἢ Ἀρδεάτασ κυρίουσ ἀποδείξωσι τῆσ ἀμφισβητησίμου γῆσ ὀμωμοκότεσ ὧν ἂν εὑρ́ωσιν αὐτὴν οὖσαν τούτων ἐπικρινεῖν·

τοῖσ τε δικαζομένοισ ὀργὴν ἔχοντεσ, ὅτι τοὺσ ἀποστερουμένουσ αὐτῆσ δικαστὰσ ἠξίωσαν λαβεῖν, ἵνα μηδ’ ὕστερον ἔτι σφίσιν ἐγγένηται τὴν ἑαυτῶν ἀνακομίσασθαι κτῆσιν, ἣν αὐτοὶ μεθ’ ὁρ́κου δικάσαντεσ ἑτέρων ἐπέγνωσαν εἶναι. ταῦτα δὴ λογιζόμενοι καὶ ἀγανακτοῦντεσ τρίτον ἐκέλευσαν τεθῆναι καδίσκον ὑπὲρ τῆσ πόλεωσ Ῥωμαίων καθ’ ἑκάστην φυλήν, εἰσ ὃν ἀποθήσονται τὰσ ψήφουσ·

καὶ γίνεται πάσαισ ταῖσ ψήφοισ ὁ Ῥωμαίων δῆμοσ τῆσ ἀμφιλόγου χώρασ κύριοσ.

ταῦτα μὲν ἐπὶ τούτων τῶν ὑπάτων ἐπράχθη.

SEARCH

MENU NAVIGATION