Dionysius of Halicarnassus, Antiquitates Romanae, Books X-XX, book 11, chapter 49

(디오니시오스, Antiquitates Romanae, Books X-XX, book 11, chapter 49)

Ῥώμην τὰσ δυνάμεισ, καὶ κατὰ τὸν αὐτὸν χρόνον Οὐαλέριοσ ἧκεν, ἦν τ’ ἀμφοτέροισ μέγα φρονοῦσιν ἐπὶ ταῖσ νίκαισ ἐλπὶσ ἐπιφανεῖσ κατάξειν θριάμβουσ. οὐ μὴν ἐχώρησέ γε αὐτοῖσ κατ’ ἐλπίδα τὸ ἔργον.

συναχθεῖσα γὰρ κατ’ αὐτῶν ἡ βουλὴ κατεστρατοπεδευκότων ἔξω τῆσ πόλεωσ εἰσ τὸ καλούμενον Ἄρειον πεδίον, καὶ τὰ πραχθέντα ὑπ’ ἀμφοτέρων μαθοῦσα τὴν ἐπινίκιον οὐκ ἐπέτρεψε ποιήσασθαι θυσίαν πολλῶν μὲν καὶ ἄλλων ἐναντιωθέντων αὐτοῖσ ἐκ τοῦ φανεροῦ, μάλιστα δὲ Κλαυδίου Γαϊού· θεῖοσ δ’ ἦν οὗτοσ, ὥσπερ ἔφην, Ἀππίῳ τῷ καταστησαμένῳ τὴν ὀλιγαρχίαν καὶ νεωστὶ ὑπὸ τῶν δημάρχων ἀναιρεθέντι·

τούσ τε κυρωθέντασ ὑπ’ αὐτῶν νόμουσ προβαλλομένου, δἰ ὧν ἠλάττωσαν τὸ τῆσ βουλῆσ κράτοσ, καὶ τἆλλα πολιτεύματα, ὅσα οὗτοι πολιτευόμενοι διετέλεσαν· δὲ δήμευσιν, ὡσ παρὰ τοὺσ ὁρ́κουσ καὶ τὰσ συνθήκασ, διεξιόντοσ.

τὰ γὰρ ἐπὶ τῶν ἱερῶν συνομολογηθέντα τοῖσ πατρικίοισ πρὸσ τοὺσ δημοτικοὺσ ἐπ’ ἀδείᾳ τε πάντων γενέσθαι καὶ ἀμνηστίᾳ τῶν προτέρων·

τόν τ’ Ἀππίου θάνατον οὐκ αὐτοχειρίᾳ γενέσθαι λέγοντοσ, ἀλλ’ ἐπιβούλωσ ὑπὸ τῶν δημάρχων πρὸ δίκησ, ἵνα μήτε λόγου τύχῃ κρινόμενοσ μήτ’ ἐλέου, ὡσ, εἰ κατέστη γοῦν εἰσ κρίσιν ἁνὴρ, ἀπέφυγεν ἂν γένουσ ἀξίωμα παρεχόμενοσ καὶ πολλὰ τὸ κοινὸν εὖ πεποιηκὼσ ὁρ́κουσ τε καὶ πίστεισ ἐπιβοώμενοσ, αἷσ ἅνθρωποι πιστεύοντεσ εἰσ διαλλαγὰσ συνέρχονται, τέκνα τε καὶ συγγένειαν καὶ αὐτὸ τὸ ταπεινὸν σχῆμα καὶ ἄλλα πολλὰ εἰσ οἶκτον ἐφελκόμενα τὸ πλῆθοσ. ταῦτα δὴ πάντα κατηγορήματα τῶν ὑπάτων κατ’ αὐτῶν ἐκχέαντοσ Κλαυδίου Γαϊού, καὶ πάντων τῶν παρόντων, ἔδοξεν ἀγαπᾶν αὐτοὺσ εἰ μὴ δώσουσι δίκασ· θριάμβων δὲ καταγωγῆσ ἤ τινων τοιούτων συγχωρήσεων οὐδὲ κατὰ μικρὸν ἀξίουσ εἶναι τυγχάνειν.

SEARCH

MENU NAVIGATION