Dionysius of Halicarnassus, Antiquitates Romanae, Books X-XX, book 11, chapter 47

(디오니시오스, Antiquitates Romanae, Books X-XX, book 11, chapter 47)

ἐπεὶ δ’ αἱ κατὰ πόλιν ἐπαύσαντο ταραχαί, συναγαγόντεσ τὴν βουλὴν οἱ ὕπατοι δόγμα κυροῦσιν ἐξάγειν τὸν στρατὸν ἐπὶ τοὺσ πολεμίουσ διὰ ταχέων. ἐπικυρώσαντοσ δὲ τοῦ δήμου τὰ ψηφισθέντα ὑπὸ τῆσ βουλῆσ Οὐαλέριοσ μὲν ἅτεροσ τῶν ὑπάτων τὴν ἡμίσειαν ἔχων τοῦ στρατοῦ μοῖραν ἐξῆγεν ἐπί τ’ Αἰκανοὺσ καὶ Οὐολούσκουσ· συνῆλθε γὰρ ἀμφότερα τὰ ἔθνη. ἔτι μᾶλλον ἐβούλετο ἐπᾶραι καὶ θρασυτέρουσ ποιῆσαι δόξαν οὐκ ἀληθῆ παρασχών, ὡσ ὀρρωδῶν εἰσ χεῖρασ ἰέναι πρὸσ αὐτοὺσ καὶ πάντα δεδιότωσ ἐποίει.

χωρίον τε γὰρ εἰσ στρατοπεδείαν ὑψηλὸν καὶ δυσπρόσιτον ἐξελέξατο τάφρον τε βαθεῖαν περιεβάλετο καὶ χάρακασ ἤγειρεν ὑψηλούσ.

προκαλουμένων δὲ τῶν πολεμίων αὐτὸν εἰσ μάχην πολλάκισ καὶ κακιζόντων τὴν ἀνανδρίαν ἠνείχετο μένων ἐφ’ ἡσυχίασ. ἐπεὶ δ’ ἔγνω τὴν κρατίστην τῶν πολεμίων δύναμιν ἐπὶ προνομὴν τῆσ Ἑρνίκων τε καὶ Λατίνων γῆσ ἐξεληλυθυῖαν, ἐν δὲ τῷ χάρακι φυλακὴν οὔτε πολλὴν καταλειπομένην οὔτ’ ἀγαθήν, τοῦτον εἶναι νομίσασ τὸν καιρὸν ἐπιτήδειον ἐξῆγε κεκοσμημένην τὴν στρατιὰν καὶ παρέστησεν ὡσ εἰσ μάχην. οὐδενόσ τ’ ἀντεπιόντοσ ἐκείνην μὲν τὴν ἡμέραν ἐπεῖχε, τῇ δ’ ἑξῆσ ἐπὶ τὴν ἀποσκευὴν αὐτῶν ἦγεν οὐ σφόδρα ὀχυρὰν οὖσαν.

μαθόντεσ δὲ πολιορκούμενον τὸν χάρακα οἱ προεξεληλυθότεσ ἐπὶ τὰσ προνομὰσ ταχέωσ ἧκον, πλὴν οὐχ ἅμα καὶ ἐν κόσμῳ, σποράδεσ δὲ καὶ κατ’ ὀλίγουσ ὡσ ἕκαστοι εἶχον ἐπιφαινόμενοι·

οἵ τ’ ἐκ τοῦ χάρακοσ ἐπεὶ τοὺσ σφετέρουσ προσιόντασ ἐθεάσαντο, θρασύτεροι γεγονότεσ ἐξῆλθον ἀθρόοι. καὶ γίνεται μέγασ ἀγὼν καὶ φόνοσ ἐξ ἀμφοτέρων πολύσ, ἐν ᾧ νικήσαντεσ οἱ Ῥωμαῖοι τούσ τε συστάδην μαχομένουσ ἐτρέψαντο καὶ τοὺσ φεύγοντασ ἐπιδιώκοντεσ, οὓσ μὲν ἀπέκτειναν, οὓσ δ’ αἰχμαλώτουσ ἔλαβον, τοῦ δὲ χάρακοσ αὐτῶν κρατήσαντεσ χρήματα πολλὰ καὶ λείαν ἄφθονον περιεβάλοντο.

Οὐαλέριοσ μὲν δὴ ταῦτα διαπραξάμενοσ ἀδεῶσ ἤδη τὴν γῆν τῶν πολεμίων ἐπιὼν ἐδῄου.

SEARCH

MENU NAVIGATION