Dionysius of Halicarnassus, Antiquitates Romanae, Books X-XX, book 11, chapter 44

(디오니시오스, Antiquitates Romanae, Books X-XX, book 11, chapter 44)

ἧκον δ’ αὐτοῖσ ἐπίκουροι μετ’ οὐ πολὺ καὶ ἀπὸ τῆσ ἐν Φιδήνῃ στρατιᾶσ οἱ κράτιστοι τῶν τριῶν ταγμάτων λοχαγοὶ πολλὴν δύναμιν ἐπαγόμενοι, ἀλλοτρίωσ μὲν ἔτι πάλαι διακείμενοι πρὸσ τοὺσ ἐκεῖ στρατηγούσ, ἐξ οὗ Σίκκιον τὸν πρεσβευτὴν ἀπέκτειναν, ὥσπερ ἔφην, δεδιότεσ δ’ ἄρξαι τῆσ ἀποστάσεωσ πρότεροι, ὡσ οἰκείων ὄντων τῇ δεκαδαρχίᾳ τῶν ἐν Ἀλγιδῷ πέντε ταγμάτων, τότε δ’, ἐπειδὴ τὴν ἐκείνων ἀπόστασιν ἐπέγνωσαν, ἀγαπητῶσ τὸ συμβὰν ἀπὸ τῆσ τύχησ δεξάμενοι. ἡγεμόνεσ δὲ καὶ τούτων τῶν ταγμάτων ἦσαν δέκα χιλίαρχοι καθ’ ὁδὸν ἀποδειχθέντεσ, ὧν ἐπιφανέστατοσ Σέξτοσ Μάλιοσ ἦν.

ἐπεὶ δὲ συνέμιξαν ἀλλήλοισ, θέμενοι τὰ ὅπλα τοῖσ εἴκοσι χιλιάρχοισ ἐπέτρεψαν ἅπαντα ὑπὲρ τοῦ κοινοῦ λέγειν τε καὶ πράττειν. ἐκ δὲ τῶν εἴκοσι τοὺσ ἐπιφανεστάτουσ ἀπέδειξαν δύο προβούλουσ, Μάρκον Ὄππιον καὶ Σέξτον Μάλιον· οὗτοι βουλευτήριον ἐξ ἁπάντων καταστησάμενοι τῶν λοχαγῶν, μετ’ ἐκείνων ἅπαντα διετέλουν πραγματευόμενοι. ἀδήλου δ’ ἔτι τοῖσ πολλοῖσ τῆσ διανοίασ αὐτῶν οὔσησ Ἄππιοσ μέν, οἱᾶ δὴ συγγινώσκων ἑαυτῷ τῆσ παρούσησ ταραχῆσ αἰτίῳ γεγονότι καὶ τῶν προσδοκωμένων δι’ αὐτὴν ἔσεσθαι κακῶν, οὐκέτι τῶν κοινῶν οὐδὲν ἠξίου πράττειν, ἀλλὰ κατ’ οἶκον ἔμενεν·

ὁ δὲ σὺν αὐτῷ τεταγμένοσ ἐπὶ τῆσ πόλεωσ Σπόριοσ Ὄππιοσ, διαταραχθεὶσ κατ’ ἀρχὰσ καὶ αὐτόσ, ὡσ αὐτίκα μάλα τῶν ἐχθρῶν σφίσιν ἐπιθησομένων καὶ ἐπὶ τούτῳ ἡκόντων, ἐπειδὴ κατέμαθεν οὐδὲν νεωτερίσαντασ αὐτούσ, ὑφέμενοσ τοῦ δέουσ ἐκάλει τὴν βουλὴν εἰσ τὸ συνέδριον ἐκ τῶν οἰκιῶν κατ’ ἄνδρα μεταπεμπόμενοσ. ἔτι δ’ αὐτῶν συλλεγομένων ἧκον οἱ ἐκ τῆσ ἐν Φιδήνῃ στρατιᾶσ ἡγεμόνεσ ἀγανακτοῦντεσ ἐπὶ τῷ καταλελεῖφθαι τοὺσ χάρακασ ὑπὸ τῶν στρατιωτῶν ἀμφοτέρουσ, καὶ τὴν βουλὴν πείθοντεσ ἀξίαν τοῦ πράγματοσ ὀργὴν κατ’ αὐτῶν λαβεῖν.

εἰσ τὸν Αουἐντῖνον αὐθημερὸν ἐπὶ τοὺσ ἑαυτῶν χάρακασ, καὶ τὰ κελευόμενα ὑπὸ τῶν στρατηγῶν ἐπιτελεῖν μηδενὸσ ὄντασ τῶν γεγονότων ὑποδίκουσ, πλὴν τῶν αἰτίων τῆσ ἀποστάσεωσ μόνων·

τούτοισ δὲ προσθεῖναι δίκασ τοὺσ στρατηγούσ.

ἐὰν δὲ μὴ ποιῶσι ταῦτα, βουλεύειν περὶ αὐτῶν τὸ συνέδριον ὡσ ἐκλελοιπότων τὴν τάξιν, ἐφ’ ἣν ἐτάχθησαν ὑπὸ τῶν ἡγεμόνων, καὶ περὶ τὸν στρατιωτικὸν ἠσεβηκότων ὁρ́κον. τοσαύτην ἐχόντων διαφορὰν παρὰ τὰσ Ἑλληνικὰσ νομοθεσίασ, οὔτε περαιτέρω τοῦ δέοντοσ προβαίνειν ἐκμηκύναντασ τὴν περὶ αὐτῶν ἱστορίαν.

SEARCH

MENU NAVIGATION