Dionysius of Halicarnassus, Antiquitates Romanae, Books X-XX, book 11, chapter 43

(디오니시오스, Antiquitates Romanae, Books X-XX, book 11, chapter 43)

ὁ δὲ Οὐεργίνιοσ ὑπό τ’ ὀργῆσ καὶ ἐκ τοῦ μηδὲν ἔτι δεδοικέναι τοὺσ ἡγεμόνασ αὐθαδέστερον αὐτῶν καθήπτετο λυμεῶνασ τε καὶ ὀλέθρουσ τῆσ πατρίδοσ ἀποκαλῶν καὶ παραινῶν τοῖσ λοχαγοῖσ ἅπασιν ἀραμένουσ τὰ σημεῖα οἴκαδε ἀπάγειν τὴν στρατιάν. ὀρρωδούντων δ’ ἔτι τῶν πολλῶν τὰ ἱερὰ σημεῖα κινεῖν, ἔπειτα τοὺσ ἡγεμόνασ καὶ τοὺσ στρατηγοὺσ καταλιπεῖν οὔτε ὅσιον οὔτ’ ἀσφαλὲσ εἶναι πᾶσι νομιζόντων·

γὰρ ὁρ́κοσ ὁ στρατιωτικόσ, ὃν ἁπάντων μάλιστα ἐμπεδοῦσι Ῥωμαῖοι, τοῖσ στρατηγοῖσ ἀκολουθεῖν κελεύει τοὺσ στρατευομένουσ, ὅποι ποτ’ ἂν ἄγωσιν, ὅ τε νόμοσ ἀποκτείνειν ἔδωκε τοῖσ ἡγεμόσιν ἐξουσίαν τοὺσ ἀπειθοῦντασ·

ἢ τὰ σημεῖα καταλιπόντασ ἀκρίτωσ·

ταῦτα δὴ δι’ εὐλαβείασ αὐτοὺσ ἔχοντασ ὁρῶν Οὐεργίνιοσ ἐδίδασκεν, ὅτι λέλυκεν αὐτῶν τὸν ὁρ́κον ὁ νόμοσ, ἐπειδὴ νόμῳ μὲν ἀποδειχθέντα δεῖ τὸν στρατηγὸν ἄρχειν τῶν δυνάμεων, ἡ δὲ τῶν δέκα ἀνδρῶν ἐξουσία παράνομοσ ἦν ὑπερβαλοῦσα τὸν ἐνιαύσιον χρόνον, εἰσ ὃν ἀπεδείχθη. τὸ δὲ τοῖσ μὴ κατὰ νόμον ἄρχουσι ποιεῖν τὸ κελευόμενον οὐκ εὐπείθειαν εἶναι καὶ εὐσέβειαν, ἀλλ’ ἄνοιαν καὶ μανίαν. ταῦτ’ ἀκούσαντεσ ὀρθῶσ λέγεσθαι ἡγούμενοι καὶ παρακελευόμενοί τε ἀλλήλοισ καί τι καὶ θάρσοσ ἐκ τοῦ δαιμονίου λαβόντεσ αἴρονται τὰ σημεῖα καὶ προῆγον ἐκ τοῦ χάρακοσ.

ἔμελλον δ’, ὅπερ εἰκὸσ ἐν ποικίλοισ τ’ ἤθεσι καὶ οὐχ ἅπασι τὰ κράτιστα διανοουμένοισ, ἔσεσθαί τινεσ οἱ μένοντεσ ἅμα τοῖσ ὀλιγάρχαισ καὶ στρατιῶται καὶ λοχαγοί, πλὴν οὐ τοσοῦτοι τὸ πλῆθοσ, ἀλλ’ ἐλάττουσ παρὰ πολὺ τῶν ἑτέρων. οἱ δ’ ἐξελθόντεσ ἐκ τοῦ στρατοπέδου δι’ ὅλησ ἡμέρασ ἐπιπορευθέντεσ ἑσπέρασ καταλαβούσησ παρῆσαν εἰσ τὴν πόλιν οὐδενὸσ ἐξαγγείλαντοσ αὐτῶν τὴν ἔφοδον, καὶ συνετάραξαν τοὺσ ἔνδον οὐ μετρίωσ πολέμιον οἰομένουσ στρατὸν εἰσεληλυθέναι·

κραυγή τε καὶ δρόμοσ ἄτακτοσ ἀνὰ τὴν πόλιν ἦν.

οὐ μὴν ἐπὶ πολύν γε διέμεινεν ἡ ταραχὴ χρόνον, ὥστε κακόν τι γενέσθαι δι’ αὐτήν. διεξιόντεσ γὰρ τοὺσ στενωποὺσ ἐβόων, ὅτι φίλοι τ’ εἰσὶ καὶ ἐπ’ ἀγαθῷ τῆσ πόλεωσ εἰσεληλύθασι, καὶ τὰ ἔργα ὅμοια παρείχοντο τοῖσ λόγοισ ἀδικοῦντεσ οὐδένα. ἀφικόμενοι δ’ εἰσ τὸν καλούμενον Αουἐντῖνον ‐ ἔστι δὲ τῶν ἐμπεριεχομένων ἐν τῇ Ῥώμῃ λόφων οὗτοσ ἐπιτηδειότατοσ ἐνστρατοπεδεύεσθαι ‐ περί τε τὸ τῆσ Ἀρτέμιδοσ ἱερὸν τίθενται τὰ ὅπλα, τῇ δ’ ἑξῆσ ἡμέρᾳ κρατυνάμενοι τὸν χάρακα καὶ χιλιάρχουσ δέκα τῶν κοινῶν ἀποδείξαντεσ κυρίουσ, ὧν ἡγεμὼν ἦν Μάρκοσ Ὄππιοσ, ἔμενον ἐφ’ ἡσυχίασ.

SEARCH

MENU NAVIGATION