Dionysius of Halicarnassus, Antiquitates Romanae, Books X-XX, book 11, chapter 34

(디오니시오스, Antiquitates Romanae, Books X-XX, book 11, chapter 34)

ὁ δὲ τῆσ κόρησ πατὴρ καὶ οἱ λοιποὶ συγγενεῖσ ἀπελογοῦντο περὶ τῆσ ὑποβολῆσ πολλὰ καὶ δίκαια καὶ ἀληθῆ λέγοντεσ, ὡσ οὔτ’ αἰτίαν οὐδεμίαν εἶχεν ὑποβολῆσ εὔλογον ἡ Νομιτωρίου μὲν ἀδελφή, Οὐεργινίου δὲ γυνή, παρθένοσ γαμηθεῖσα νέῳ ἀνδρὶ καὶ οὐ μετὰ πολλοὺσ τοῦ γάμου τεκοῦσα χρόνουσ· οὔτ’ εἰ τὰ μάλιστα ἐβούλετο γένοσ ἀλλότριον εἰσ τὸν ἴδιον οἶκον εἰσαγαγεῖν, δούλησ ἀλλοτρίασ ἂν ἐλάμβανε παιδίον μᾶλλον ἢ οὐ γυναικὸσ ἐλευθέρασ κατὰ γένοσ ἢ φιλίαν αὐτῇ προσηκούσησ, παρ’ ἧσ πιστῶσ τε ἅμα καὶ βεβαίωσ ἕξει τὸ ληφθέν. ἐξουσίαν τε ἔχουσαν ὁποῖον ἐβούλετο λαβεῖν, ἄρρεν ἂν ἑλέσθαι παιδίον μᾶλλον ἢ θῆλυ. τοῦ χείρονοσ εἰκὸσ εἶναι λαβεῖν.

πρόσ τε τὸν μηνυτὴν καὶ τοὺσ μάρτυρασ, οὓσ ὁ Κλαύδιοσ ἔφη πολλοὺσ καὶ ἀξιοχρέουσ παρέξεσθαι, τὸν ἐκ τῶν εἰκότων παρείχοντο λόγον, ὡσ οὐκ ἄν ποτε ἡ Νομιτωρία πρᾶγμα σιγῆσ δεόμενον καὶ δι’ ἑνὸσ ὑπηρετηθῆναι προσώπου δυνάμενον, φανερῶσ ἔπραττε καὶ μετὰ μαρτύρων ἐλευθέρων, ἵν’ ἐκτραφεῖσαν τὴν κόρην ὑπὸ τῶν κυρίων τῆσ μητρὸσ ἀφαιρεθείη. τόν τε χρόνον οὐ μικρὸν ἔλεγον εἶναι τεκμήριον τοῦ μηδὲν ὑγιὲσ λέγειν τὸν κατήγορον·

οὔτε γὰρ ἂν τὸν μηνυτὴν οὔτε τοὺσ μάρτυρασ κατασχεῖν ἐν πεντεκαίδεκα ἔτεσιν ἀπόρρητον τὴν ὑποβολήν, ἀλλ’ ἔτι πρότερον εἰπεῖν. διαβάλλοντεσ δὲ τὰσ τῶν κατηγόρων πίστεισ οὔτ’ ἀληθεῖσ οὔτε πιθανὰσ ἀντιπαρεξετάζειν ταύταισ ἠξίουν τὰσ ἑαυτῶν, πολλὰσ καὶ οὐκ ἀσήμουσ γυναῖκασ ὀνομάζοντεσ, ἃσ ἔφασαν εἰδέναι Νομιτωρίαν ἐγκύμονα γενομένην ἐκ τοῦ περὶ τὴν γαστέρα ὄγκου.

χωρὶσ δὲ τούτων τὰσ ἐπὶ τοῦ τόκου καὶ τῆσ λοχείασ παραγενομένασ διὰ τὸ συγγενὲσ καὶ τικτόμενον τὸ παιδίον ἰδούσασ ἐπεδείκνυντο καὶ ἀνακρίνειν ἠξίουν.

ὃ δὲ πάντων τεκμήριον ἦν περιφανέστατον ἔκ τε τῶν ἀνδρῶν πολλῶν καὶ γυναικῶν μαρτυρούμενον οὐ μόνον ἐλευθέρων, ἀλλὰ καὶ δούλων, τοῦτ’ ἔλεγον τελευτῶντεσ, ὅτι τῷ γάλακτι τῆσ μητρὸσ ἐτράφη τὸ παιδίον·

ἀμήχανον δ’ εἶναι γάλακτοσ πληρωθῆναι μαστοὺσ γυναικὶ μὴ τεκούσῃ.

SEARCH

MENU NAVIGATION