Dionysius of Halicarnassus, Antiquitates Romanae, Books X-XX, book 11, chapter 29

(디오니시오스, Antiquitates Romanae, Books X-XX, book 11, chapter 29)

σιωπῆσ δὲ γενομένησ Μάρκοσ Κλαύδιοσ ὁ τῆσ παιδὸσ ἐπιλαβόμενοσ τοιοῦτον διεξῆλθε λόγον· οὐδὲν οὔτε προπετὲσ οὔτε βίαιον πέπρακταί μοι περὶ τὴν κόρην, Ἄππιε Κλαύδιε· κύριοσ δ’ αὐτῆσ ὢν κατὰ τοὺσ νόμουσ ἄγω. ὃν δὲ τρόπον ἐστὶν ἐμή, μάθε. μοι θεράπαινα πατρικὴ πολλοὺσ πάνυ δουλεύουσα χρόνουσ.

ταύτην κύουσαν ἡ Οὐεργινίου γυνὴ συνήθη καὶ εἰσοδίαν οὖσαν ἔπεισεν ἐὰν τέκῃ, δοῦναι τὸ παιδίον αὐτῇ. κἀκείνη φυλάττουσα τὰσ ὑποσχέσεισ γενομένησ αὐτῇ ταύτησ τῆσ θυγατρὸσ πρὸσ μὲν ἡμᾶσ ἐσκήψατο νεκρὸν τεκεῖν, τῇ δὲ Νομιτωρίᾳ δίδωσι τὸ παιδίον· ἡ δὲ λαβοῦσα ὑποβάλλεται καὶ τρέφει παίδων οὔτ’ ἀρρένων οὔτε θηλειῶν οὖσα μήτηρ. μάρτυρασ ἔχων πολλοὺσ καὶ ἀγαθοὺσ καὶ τὴν θεράπαιναν ἐξητακὼσ ἐπὶ τὸν κοινὸν ἁπάντων καταφεύγω νόμον, ὃσ οὐ τῶν ὑποβαλλομένων, ἀλλὰ τῶν μητέρων εἶναι τὰ ἔκγονα δικαιοῖ, ἐλευθέρων μὲν οὐσῶν ἐλεύθερα, δούλων δὲ δοῦλα, τοὺσ αὐτοὺσ ἔχοντα κυρίουσ, οὓσ ἂν καὶ αἱ μητέρεσ αὐτῶν ἔχωσι.

κατὰ τοῦτον τὸν νόμον ἀξιῶ τὴν θυγατέρα τῆσ ἐμῆσ θεραπαίνησ ἄγειν καὶ δίκασ ὑπέχειν βουλόμενοσ, ἐὰν ἀντιποιῆταί τισ ἐγγυητὰσ καθιστὰσ ἀξιοχρέουσ ἄξειν αὐτὴν ἐπὶ τὴν δίκην·

εἰ δὲ ταχεῖαν βούλεταί τισ γενέσθαι τὴν διάγνωσιν, ἕτοιμοσ ἐπὶ σοῦ λέγειν τὴν δίκην αὐτίκα μάλα, καὶ μὴ διεγγυᾶν τὸ σῶμα μηδ’ ἀναβολὰσ τῷ πράγματι προσάγειν· ὁποτέραν δ’ ἂν οὗτοι βουληθῶσι τῶν αἱρέσεων, ἑλέσθωσαν.

SEARCH

MENU NAVIGATION