Dionysius of Halicarnassus, Antiquitates Romanae, Books X-XX, book 11, chapter 18

(디오니시오스, Antiquitates Romanae, Books X-XX, book 11, chapter 18)

ὦ πολλῆσ μὲν εὐηθείασ τούτων, οἷσ ἐπὶ νοῦν ἔρχεται τοιαῦτα ληρεῖν, πολλῆσ δ’ ἀναλγησίασ ἡμῶν, εἰ τοιαῦτα λεγόντων αὐτῶν οὐκ ἀγανακτοῦμεν, ἀλλ’ ὑπομένομεν ἀκούειν, ὥσπερ ὑπὲρ τῶν πολεμίων, ἀλλ’ οὐχ ὑπὲρ ἡμῶν αὐτῶν καὶ τῆσ πατρίδοσ βουλευόμενοι. οὐκ ἀνελοῦμεν ἐκ μέσου τοὺσ φλυάρουσ;

οὐ ταχεῖαν ψηφιούμεθα τῇ ὑπονοθευομένῃ χώρᾳ τὴν βοήθειαν; οὐ καθοπλιοῦμεν ἅπασαν τὴν ἀκμὴν τῆσ πόλεωσ; οὐκ ἐπὶ τὰσ ἐκείνων πόλεισ αὐτοὶ στρατευσόμεθα; ἀλλ’ οἴκοι μένοντεσ καὶ τοῖσ δέκα λοιδορούμενοι καὶ νέασ ἀρχὰσ καθιστάντεσ καὶ περὶ κόσμου πολιτικοῦ σκοποῦντεσ ὥσπερ ἐν εἰρήνῃ πάντ’ ἐάσομεν ὑπὸ τοῖσ πολεμίοισ τὰ ἐν τῇ χώρᾳ γενέσθαι, καὶ τελευτῶντεσ ὑπὲρ ἀνδραποδισμοῦ κινδυνεύσομεν καὶ κατασκαφῆσ τῆσ πόλεωσ, ἐάσαντεσ τὸν πόλεμον τοῖσ τείχεσι προσελθεῖν; τὰ κοινὰ συμφέροντα τῶν ἰδίων ἀπεχθειῶν ἡγουμένησ ἀναγκαιότερα, ἀλλὰ φιλονεικίασ ἀκαίρου καὶ δυσμενείασ ἀβούλου καὶ φθόνου κακοδαίμονοσ, ὃσ οὐκ ἐᾷ τοὺσ ἔχοντασ αὐτὸν σωφρονεῖν.

ἀλλὰ τὰσ μὲν τούτων φιλονεικίασ ἐάσατε χαίρειν, ἃ δὲ ψηφισάμενοι τῇ πόλει σωτήρια καὶ ὑμῖν αὐτοῖσ προσήκοντα ἔσεσθε βεβουλευμένοι καὶ τοῖσ ἐχθροῖσ φοβερά, ἐγὼ πειράσομαι λέγειν. νῦν μὲν τὸν πρὸσ Αἰκανοὺσ καὶ Σαβίνουσ πόλεμον ἐπικυρώσατε καὶ τὰσ δυνάμεισ μετὰ πλείστησ προθυμίασ καὶ σπουδῆσ καταγράφετε τὰσ ἐπ’ ἀμφοτέρουσ ἐξελευσομένασ.

τοὺσ δέκα περὶ πάντων, ὧν ἐπὶ τῆσ ἀρχῆσ ἔπραξαν, καὶ νέασ ἀρχὰσ ψηφοφορεῖτε καὶ δικαστήρια καθίζετε καὶ τιμᾶτε τοὺσ ἑκατέρου τούτων ἀξίουσ, ὅταν ἐφ’ ὑμῖν γένηται ταῦτ’ ἀμφότερα, μαθόντεσ ὅτι οὐ τοῖσ πράγμασιν οἱ καιροὶ δουλεύουσιν, ἀλλὰ τοῖσ καιροῖσ τὰ πράγματα.

ταύτην ἀποδειξαμένου Κορνηλίου τὴν γνώμην οἱ μετ’ ἐκεῖνον ἀνιστάμενοι χωρὶσ ὀλίγων τῆσ αὐτῆσ ἐγένοντο προαιρέσεωσ·

οἱ μὲν ἀναγκαῖα καὶ τῷ παρόντι καιρῷ ταῦτα προσήκοντα ὑπολαμβάνοντεσ εἶναι, οἱ δ’ ὑποκατακλινόμενοι καὶ θεραπεύοντεσ τοὺσ δέκα τῷ φόβῳ τῆσ ἀρχῆσ. ἦν γάρ τι καὶ κατεπτηχὸσ τὴν ἐξουσίαν οὐκ ἐλάχιστον μέροσ ἐκ τῶν συνέδρων.

SEARCH

MENU NAVIGATION