Dionysius of Halicarnassus, Antiquitates Romanae, Books X-XX, book 11, chapter 13

(디오니시오스, Antiquitates Romanae, Books X-XX, book 11, chapter 13)

ἀλλὰ δέδοικα, μὴ πρόφασισ μὲν οὐκ ἀληθὴσ ὁ κίνδυνοσ ᾖ τοῦ μὴ παραχωρεῖν τῆσ ἀρχῆσ ‐ μυρίοισ γοῦν ὑπῆρξε τυραννίδασ ἀποθεμένοισ μηδὲν δεινὸν ὑπὸ τῶν πολιτῶν παθεῖν ‐ , αἱ δ’ ἀληθεῖσ ὦσιν αἰτίαι φιλοτιμία κενὴ τὴν εἰκόνα τῆσ δόξησ διώκουσα καὶ πόθοσ ἡδονῶν ὀλεθρίων, ἃσ οἱ τυραννικοὶ φέρουσι βίοι. εἰ δὲ βούλει μὴ τὰ εἴδωλα καὶ τὰσ σκιὰσ τῶν τιμῶν καὶ τῶν εὐημεριῶν διώκειν, ἀλλ’ αὐτὰσ καρποῦσθαι τὰσ ἀληθεῖσ τιμάσ, ἀπόδοσ τὴν ἀριστοκρατίαν τῇ πατρίδι καὶ τιμὰσ λάμβανε παρὰ τῶν ἴσων καὶ ζήλου τύγχανε παρὰ τῶν ἐπιγιγνομένων καὶ κλέοσ ἀθάνατον ἀντὶ τοῦ θνητοῦ σώματοσ κατάλιπε τοῖσ ἐγγόνοισ.

αὗται γάρ εἰσι βέβαιοι καὶ ἀληθεῖσ τιμαὶ καὶ ἀναφαίρετοι χαριέστατοί τε καὶ ἀμεταμέλητοι.

τρέφε τὴν ψυχὴν ἐπὶ τοῖσ ἀγαθοῖσ τῆσ πατρίδοσ ἡδόμενοσ, ὧν οὐκ ἐλαχίστη μοῖρα δόξεισ γεγονέναι δυναστείαν βαρεῖαν αὐτῆσ ἀφελόμενοσ.

ποίησαι δὲ τούτων παραδείγματα τοὺσ προγόνουσ ἐνθυμηθείσ, ὅτι τῶν ἀνδρῶν ἐκείνων οὐδεὶσ ἐπεθύμησεν ἐξουσίασ δεσποτικῆσ οὐδὲ ταῖσ ἐπονειδίστοισ τοῦ σώματοσ ἐδούλευσεν ἡδοναῖσ. τοιγάρτοι καὶ ζῶσιν αὐτοῖσ ὑπῆρχε τιμᾶσθαι καὶ τελευτήσασιν ὑπὸ τῶν ἐπιγινομένων ἐπαινεῖσθαι. μαρτυρεῖται γάρ τοι παρὰ πάντων αὐτοῖσ, ὅτι τῆσ ἀριστοκρατίασ, ἣν ἐκβαλοῦσα τοὺσ βασιλεῖσ ἡμῶν ἡ πόλισ κατεστήσατο, βεβαιότατοι φύλακεσ ἐγένοντο.

καὶ μηδὲν τῶν σεαυτοῦ λαμπροτάτων λόγων τε καὶ πράξεων ἐπιλανθάνου.

καλαὶ γὰρ αἱ πρῶταί σου τῶν πολιτικῶν ἔργων ὑποθέσεισ ἐγένοντο καὶ μεγάλασ ἐπέθρεψαν ἡμῖν ἀρετῆσ ἐλπίδασ, αἷσ ἀκολούθωσ καὶ τὰ λοιπὰ πράττειν σ’ ἅπαντεσ ἀξιοῦμεν. ἀναχώρει δὴ πάλιν εἰσ τὴν σεαυτοῦ φύσιν, Ἄππιε τέκνον, καὶ γίνου τῇ προαιρέσει τῶν πολιτευμάτων μὴ τυραννικόσ, ἀλλ’ ἀριστοκρατικὸσ καὶ φεῦγε τοὺσ πρὸσ ἡδονὴν ὁμιλοῦντασ, δι’ οὓσ ἐξέβησ τῶν χρηστῶν ἐπιτηδευμάτων καὶ παρεπλάγχθησ τῆσ ὀρθῆσ ὁδοῦ.

οὐ γὰρ ἔχει λόγον, ὑφ’ ὧν ἂν γένηταί τισ ἐξ ἀγαθοῦ κακόσ, ὑπὸ τούτων πάλιν αὐτὸν ἐκ πονηροῦ γενέσθαι χρηστόν.

SEARCH

MENU NAVIGATION