Dionysius of Halicarnassus, Antiquitates Romanae, Books X-XX, book 11, chapter 11

(디오니시오스, Antiquitates Romanae, Books X-XX, book 11, chapter 11)

πῶσ οὖν ἐπανορθώσετε ταῦτα καὶ παύσεσθε δἰ αἰτίασ παρὰ τοῖσ πολίταισ ὄντεσ; τοῦτο γὰρ ἔσθ’ ὑπόλοιπον εἰπεῖν. εἰ προβούλευμα τοῦ συνεδρίου ποιήσαντεσ ἀποδοίητε τῷ δήμῳ διαγνῶναι, πότερον αὐτῷ δοκεῖ πάλιν ὑπάτουσ τ’ ἀποδεικνύναι καὶ δημάρχουσ καὶ τὰσ ἄλλασ ἀρχὰσ τὰσ πατρίουσ, ἢ μένειν ἐπὶ τῆσ αὐτῆσ πολιτείασ. ἐάν τε γὰρ ἀγαπῶσι Ῥωμαῖοι πάντεσ ὀλιγαρχούμενοι καὶ μένειν ὑμᾶσ ἐπὶ τῆσ αὐτῆσ ἐξουσίασ ψηφίσωνται, κατὰ νόμον ἕξετε καὶ οὐ βίᾳ τὴν ἀρχήν·

ἐάν τε ὑπάτουσ πάλιν αἱρεῖσθαι βουληθῶσι καὶ τὰσ ἄλλασ ἀρχὰσ ὡσ πρότερον, ἀποθήσεσθε νόμῳ τὴν ἐξουσίαν καὶ οὐ δόξετε ἀκόντων ἄρχειν τῶν ἴσων· τοῦτο μὲν γὰρ τυραννικόν, τὸ δὲ παρ’ ἑκόντων τὰσ ἀρχὰσ λαμβάνειν ἀριστοκρατικόν. γέ ποθ’ ἡμῖν γενομένην, νῦν δ’ ἐπαχθῆ.

ἃ δ’ ἐκ τοῦ πεισθῆναί μοι καὶ ἀποθέσθαι τὴν ἐπίφθονον ἐξουσίαν ταύτην κερδανεῖσ, ἄκουσον. ἐὰν μὲν ὅλον ὑμῶν τὸ ἀρχεῖον ἐπὶ τῆσ αὐτῆσ γένηται προαιρέσεωσ, διὰ σὲ πάντεσ ὑπολήψονται τὸν ἄρξαντα καὶ τούτουσ γεγενῆσθαι χρηστούσ·

ἐὰν δ’ οὗτοι φιλοχωρῶσιν ἐπὶ τῇ παρανόμῳ δυναστείᾳ, σοὶ μὲν ἅπαντεσ εἴσονται τὴν χάριν, ὅτι μόνοσ ἐβουλήθησ δίκαια ποιεῖν, τοὺσ δὲ μὴ θέλοντασ σὺν αἰσχύνῃ καὶ μεγάλῃ βλάβῃ παύσουσι τῆσ ἀρχῆσ. ὁμολογίασ δὲ καὶ πίστεισ ἀπορρήτουσ εἴ τινασ ἀλλήλοισ δεδώκατε θεοὺσ ἐγγυητὰσ ποιησάμενοι ‐ τάχα γάρ τι καὶ τοιοῦτον ὑμῖν πέπρακται ‐ φυλαττομένασ ἀνοσίουσ εἶναι νόμιζε ὡσ κατὰ πολιτῶν καὶ πατρίδοσ, καταλυομένασ δ’ εὐσεβεῖσ.

θεοὶ γὰρ ἐπὶ καλαῖσ καὶ δικαίαισ παραλαμβάνεσθαι φιλοῦσιν ὁμολογίαισ, οὐκ ἐπ’ αἰσχραῖσ καὶ ἀδίκοισ.

SEARCH

MENU NAVIGATION