Dionysius of Halicarnassus, Antiquitates Romanae, Books X-XX, book 11, chapter 7

(디오니시오스, Antiquitates Romanae, Books X-XX, book 11, chapter 7)

ταῦτ’ εἰπὼν πρῶτον μὲν ἐκάλει τὸν ἑαυτοῦ θεῖον Γάιον Κλαύδιον. ὁ δ’ ἀναστὰσ τοιαύτην διέθετο δημηγορίαν· τὴν ἐμαυτοῦ διάνοιαν, ἐκεῖνο βουλοίμην ἂν ὑμᾶσ ἐξετάσαι, τίσιν ἐπαρθέντεσ ἐλπίσιν Αἰκανοὶ καὶ Σαβῖνοι πόλεμον ἐπενεγκεῖν ἐτόλμησαν ἡμῖν καὶ τὴν χώραν ἐπιόντεσ λεηλατεῖν, οἱ τέωσ ἀγαπῶντεσ καὶ τοῖσ θεοῖσ πολλὴν χάριν εἰδότεσ, εἴ τισ αὐτοὺσ εἰά τὴν ἑαυτῶν ἔχειν ἀσφαλῶσ.

ἐὰν γὰρ τοῦτο μάθητε, καὶ τὴν ἀπαλλαγὴν τοῦ πολέμου τοῦ πρὸσ αὐτοὺσ ἥτισ ἔσται κρατίστη μαθήσεσθε. ἐκεῖνοι τοίνυν ἀκούσαντεσ, ὅτι σεσάλευται καὶ νοσεῖ τὸ πάτριον ἡμῶν πολίτευμα ἐκ πολλοῦ, καὶ τοῖσ προεστηκόσι τῶν κοινῶν οὔτε ὁ δῆμοσ εὔνουσ ἐστὶν οὔτε οἱ πατρίκιοι, καὶ οὐ μάτην ἀκούσαντεσ ‐ τὸ γὰρ ἀληθὲσ οὕτωσ ἔχει, τὰσ δ’ αἰτίασ ἐπισταμένοισ ὑμῖν οὐδὲν δέομαι λέγειν ‐ ὑπέλαβον, εἴ τισ ἔξωθεν ἡμᾶσ κατάσχοι πόλεμοσ ἅμα τοῖσ ἐντὸσ τείχουσ κακοῖσ, καὶ δόξειε ταῖσ ἀρχαῖσ δύναμιν ἐξάγειν τὴν προπολεμήσουσαν τῆσ γῆσ, οὔτε τοὺσ πολίτασ ἐπὶ τὸν στρατιωτικὸν ὁρ́κον ἅπαντασ ἥξειν ἐκ προθυμίασ ὡσ πρότερον, ἀπεχθῶσ διακειμένουσ πρὸσ τὰσ ἀρχάσ·

οὔτε τοὺσ ἡγεμόνασ ταῖσ ἐκ τῶν νόμων τιμωρίαισ χρήσεσθαι κατὰ τῶν μὴ παραγενομένων δεδοικότασ, μή τι μεῖζον ἐργάσωνται κακόν, τούσ τε ὑπακούσαντασ καὶ τὰ ὅπλα λαβόντασ ἢ καταλείψειν τὰ σημεῖα ἢ παραμένοντασ ἐθελοκακήσειν ἐν τοῖσ ἀγῶσιν.

ὧν οὐδὲν ἔξω τοῦ εἰκότοσ ἤλπισαν·

ὅταν μὲν γὰρ ὁμονοοῦσα πόλισ ἅπτηται πολέμου, καὶ τὸ αὐτὸ συμφέρον ἅπασι φαίνηται τοῖσ τ’ ἄρχουσι καὶ τοῖσ ἀρχομένοισ, μετὰ προθυμίασ ἅπαντεσ ἐπὶ τὰ δεινὰ χωροῦσι καὶ οὔτε πόνον οὔτε κίνδυνον οὐδένα ὀκνοῦσιν. ὅταν δὲ νοσοῦσα ἐν αὑτῇ, πρὶν ἢ τὰ ἔνδον καταστήσασθαι, τοῖσ ὑπαιθρίοισ ὁμόσε χωρῇ πολεμίοισ, καὶ παραστῇ τῷ μὲν πλήθει λογισμόσ, ὅτι οὐχ ὑπὲρ οἰκείων ἀγαθῶν κακοπαθοῦσιν, ἀλλ’ ἵνα βεβαιότερον αὐτῶν ἕτεροι ἄρχωσι, τοῖσ δ’ ἡγεμόσιν, ὅτι πολέμιον ἔχουσιν οὐχ ἧττον τοῦ ἀντιπάλου τὸ οἰκεῖον, νοσεῖ τὰ ὅλα καὶ πᾶσα ἱκανὴ δύναμισ τὰ τοιαῦτα στρατεύματα καταγωνίσασθαι καὶ φθεῖραι.

SEARCH

MENU NAVIGATION