Dionysius of Halicarnassus, Antiquitates Romanae, Books VII-IX, book 8, chapter 89 5:

(디오니시오스, Antiquitates Romanae, Books VII-IX, book 8, chapter 89 5:)

ἔδοξε μέντοι καὶ λόγοσ ἦν ἐν τῇ Ῥώμῃ πολύσ, ὡσ δυναμένη τότε νικᾶν ἡ Ῥωμαίων δύναμισ ἑκουσία μηδὲν ἦν ἐργάσασθαι λαμπρὸν διὰ μῖσόσ τε τοῦ ὑπάτου καὶ ὀργήν, ἣν εἶχε πρὸσ τοὺσ πατρικίουσ ἐπὶ τῷ φενακισμῷ τῆσ κληρουχίασ. αὐτοὶ δ’ οἱ στρατιῶται τὸν ὕπατον ὡσ οὐχ ἱκανὸν στρατηγεῖν ᾐτιῶντο, γράμματα πέμποντεσ ὡσ τοὺσ ἐπιτηδείουσ ἑαυτῶν ἕκαστοι. καὶ τὰ μὲν ἐπὶ στρατοπέδου γινόμενα τοιαῦτ’ ἦν· ἐν αὐτῇ δὲ τῇ Ῥώμῃ πολλὰ δαιμόνια σημεῖα ἐφαίνετο δηλωτικὰ θείου χόλου κατά τε φωνὰσ καὶ ὄψεισ ἀήθεισ.

SEARCH

MENU NAVIGATION