Dionysius of Halicarnassus, Antiquitates Romanae, Books IV-VI, book 6, chapter 29 5:

(디오니시오스, Antiquitates Romanae, Books IV-VI, book 6, chapter 29 5:)

ὁ δὲ Σερουίλιοσ ἔτι νυκτὸσ ἀπὸ τοῦ χάρακοσ ἀγωνισάμενοσ, ἐπεὶ δὲ φῶσ τε ἤδη ἐγένετο καὶ τοὺσ πολεμίουσ ἔμαθεν ἀτάκτωσ προνομεύοντασ, ἀνοῖξαι κελεύσασ πυλίδασ ἐκ τοῦ χάρακοσ ἀδήλωσ συχνάσ, ἀφ’ ἑνὸσ παραγγέλματοσ ἐφῆκεν ἐπ’ αὐτοὺσ τὸ στράτευμα. ἐξαπιναίου δὲ τοῦ δεινοῦ καὶ παρὰ δόξαν τοῖσ Οὐολούσκοισ προσπεσόντοσ ὀλίγοι μέν τινεσ ὑποστάντεσ πρὸσ τῷ χάρακι μαχόμενοι κατεκόπησαν· οἱ δ’ ἄλλοι φεύγοντεσ προτροπάδην καὶ πολλοὺσ τῶν σφετέρων ἀπολέσαντεσ τραυματίαι τε οἱ πλεῖστοι καὶ τὰ ὅπλα ἀπολωλεκότεσ εἰσ τὸν χάρακα διεσώζοντο.

SEARCH

MENU NAVIGATION