Dionysius of Halicarnassus, Antiquitates Romanae, Books IV-VI, book 5, chapter 8 9:

(디오니시오스, Antiquitates Romanae, Books IV-VI, book 5, chapter 8 9:)

ὑπὲρ ἅπαντα δὲ τὰ παράδοξα καὶ θαυμαστὰ τοῦ ἀνδρὸσ τὸ ἀτενὲσ τῆσ ὄψεωσ καὶ ἄτεγκτον ἦν· ὅσ γε τῶν ἄλλων ἁπάντων ὅσοι τῷ πάθει παρεγένοντο κλαιόντων μόνοσ οὔτ’ ἀνακλαυσάμενοσ ὤφθη τὸν μόρον τῶν τέκνων οὔτ’ ἀποιμώξασ ἑαυτὸν τῆσ καθεξούσησ τὸν οἶκον ἐρημίασ οὔτ’ ἄλλο μαλακὸν οὐθὲν ἐνδούσ, ἀλλ’ ἄδακρύσ τε καὶ ἀστένακτοσ καὶ ἀτενὴσ διαμένων εὐκαρδίωσ ἤνεγκε τὴν συμφοράν. οὕτωσ ἰσχυρὸσ ἦν τὴν γνώμην καὶ βέβαιοσ τὰ κριθέντα διατηρεῖν καὶ τῶν ἐπιταραττόντων τοὺσ λογισμοὺσ παθῶν καρτερόσ.

SEARCH

MENU NAVIGATION