Dionysius of Halicarnassus, Antiquitates Romanae, book 3, chapter 67

(디오니시오스, Antiquitates Romanae, book 3, chapter 67)

αὗται πολεμικαὶ πράξεισ βασιλέωσ Ταρκυνίου μνημονεύονται, εἰρηνικαὶ δὲ καὶ πολιτικαὶ τοιαίδε τινέσ, οὐδὲ γὰρ ταύτασ βούλομαι παρελθεῖν ἀμνημονεύτουσ. εὐθὺσ γὰρ ἅμα τῷ παραλαβεῖν τὴν ἀρχὴν τὸν δημοτικὸν ὄχλον οἰκεῖον ἑαυτῷ ποιῆσαι προθυμηθείσ, ὥσπερ οἱ πρότεροι βασιλεῖσ ἐποίουν, διὰ τοιαύτασ εὐεργεσίασ ὑπηγάγετο· ἐπιλέξασ ἄνδρασ ἑκατὸν ἐξ ἁπάντων τῶν δημοτικῶν, οἷσ ἀρετήν τινα πολεμικὴν ἢ πολιτικὴν φρόνησιν ἅπαντεσ ἐμαρτύρουν, πατρικίουσ ἐποίησε καὶ κατέταξεν εἰσ τὸν τῶν βουλευτῶν ἀριθμόν, καὶ τότε πρῶτον ἐγένοντο Ῥμαίοισ τριακόσιοι βουλευταὶ τέωσ ὄντεσ διακόσιοι. ἔπειτα ταῖσ ἱεραῖσ παρθένοισ, ὑφ’ ὧν τὸ ἄσβεστον φυλάττεται πῦρ, τέτταρσιν οὔσαισ δύο προσκατέλεξεν ἑτέρασ·

πλειόνων γὰρ ἤδη συντελουμένων ὑπὸ τῆσ πόλεωσ ἱερουργιῶν, αἷσ ἔδει τὰσ τῆσ Ἑστίασ παρεῖναι θυηπόλουσ, οὐκ ἐδόκουν αἱ τέτταρεσ ἀρκεῖν.

Ταρκυνίου δὲ ἄρξαντοσ ἠκολούθουν οἱ λοιποὶ βασιλεῖσ, καὶ μέχρι τῶν καθ’ ἡμᾶσ χρόνων ἓξ ἀποδείκνυνται τῆσ Ἑστίασ ἀμφίπολοι. δοκεῖ δὲ καὶ τὰσ τιμωρίασ, αἷσ κολάζονται πρὸσ τῶν ἱεροφαντῶν αἱ μὴ φυλάττουσαι τὴν παρθενίαν, ἐκεῖνοσ ἐξευρεῖν πρῶτοσ εἴτε κατὰ λογισμὸν εἴτε ὡσ οἰόνταί τινεσ ὀνείρῳ πειθόμενοσ, ἃσ μετὰ τὴν ἐκείνου τελευτὴν ἐν τοῖσ Σιβυλλείοισ εὑρεθῆναι χρησμοῖσ οἱ τῶν ἱερῶν ἐξηγηταὶ λέγουσιν·

ἐφωράθη γάρ τισ ἐπὶ τῆσ ἐκείνου βασιλείασ ἱέρεια Πιναρία Ποπλίου θυγάτηρ οὐχ ἁγνὴ προσιοῦσα τοῖσ ἱεροῖσ. μοι γραφῇ.

περιλαβών, καὶ τὰ τείχη τῆσ πόλεωσ αὐτοσχέδια καὶ φαῦλα ταῖσ ἐργασίαισ ὄντα πρῶτοσ ᾠκοδομήσατο λίθοισ ἁμαξιαίοισ εἰργασμένοισ πρὸσ κανόνα.

ἤρξατο δὲ καὶ τὰσ ὑπονόμουσ ὀρύττειν τάφρουσ, δι’ ὧν ἐπὶ τὸν Τέβεριν ὀχετεύεται πᾶν τὸ συρρέον ἐκ τῶν στενωπῶν ὕδωρ, ἔργα θαυμαστὰ καὶ κρείττω λόγου κατασκευασάμενοσ.

ποτε τῶν τάφρων καὶ μηκέτι διαρρεομένων τοὺσ τιμητὰσ τὴν ἀνακάθαρσιν αὐτῶν καὶ τὴν ἐπισκευὴν χιλίων μισθῶσαι ταλάντων.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION