Diogenes Laertius, Lives of Eminent Philosophers, Q, Kef. z'. DHMOKRITOS 14:

(디오게네스 라에르티오스, Lives of Eminent Philosophers, Q, Kef. z'. DHMOKRITOS 14:)

Περὶ τῶν διαφερόντων ῥυσμῶν. Περὶ ἀμειψιρυσμιῶν. Κρατυντήρια ὁ̔́περ ἐστὶν ἐπικριτικὰ τῶν προειρημένων̓. Περὶ εἰδώλων ἢ περὶ προνοίασ. Περὶ λογικῶν ἢ κανὼν α’ β’ γ’. Ἀπορημάτων. ταῦτα καὶ περὶ φύσεωσ. Τὰ δὲ ἀσύντακτά ἐστι τάδε· Αἰτίαι οὐράνιαι. Αἰτίαι ἀέριοι. Αἰτίαι ἐπίπεδοι. Αἰτίαι περὶ πυρὸσ καὶ τῶν ἐν πυρἱ. Αἰτίαι περὶ φωνῶν. Αἰτίαι περὶ σπερμάτων καὶ φυτὣν καὶ καρπῶν. Αἰτίαι περὶ ζῴων α’ β’ γ’. Αἰτίαι σύμμικτοι. Περὶ τῆσ λίθου. ταῦτα καὶ τὰ ἀσύντακτα. Μαθηματικὰ δὲ τάδε· Περὶ διαφορῆσ γωνίησ ἢ Περὶ ψαύσιοσ κύκλου καὶ σφαίρησ. Περὶ γεωμετρίησ. Γεωμετρικῶν. Ἀριθμοί. Περὶ ἀλόγων γραμμῶν καὶ ναστῶν α# β#. Ἐκπετάσματα.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION