Diogenes Laertius, Lives of Eminent Philosophers, ΒΙΩΝ ΚΑΙ ΓΝΩΜΩΝ ΤΩΝ ΕΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΙ ΕΥΔΟΚΙΜΗΣΑΝΤΩΝ ΤΩΝ ΕΙΣ ΔΕΚΑ ΤΟ ΕΚΤΟΝ, Kef. q'. MENEDHMOS 3:

(디오게네스 라에르티오스, Lives of Eminent Philosophers, ΒΙΩΝ ΚΑΙ ΓΝΩΜΩΝ ΤΩΝ ΕΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΙ ΕΥΔΟΚΙΜΗΣΑΝΤΩΝ ΤΩΝ ΕΙΣ ΔΕΚΑ ΤΟ ΕΚΤΟΝ, Kef. q'. MENEDHMOS 3:)

περιαιροῦσι δὲ καὶ γεωμετρίαν καὶ μουσικὴν καὶ πάντα τὰ τοιαῦτα. ἔνιοι γοῦν καὶ βοτάναισ καὶ παντάπασιν ὕδατι χρῶνται ψυχρῷ σκέπαισ τε ταῖσ τυχούσαισ καὶ πίθοισ, καθάπερ Διογένησ, ὃσ ἔφασκε θεῶν μὲν ἴδιον εἶναι μηδενὸσ δεῖσθαι, τῶν δὲ θεοῖσ ὁμοίων τὸ ὀλίγων χρῄζειν. ὁ γοῦν Διογένησ πρὸσ τὸν ἐπιδεικνύντα αὐτῷ ὡροσκοπεῖον, "χρήσιμον," ἔφη, "τὸ ἔργον πρὸσ τὸ μὴ ὑστερῆσαι δείπνου. " πρὸσ τὸν ἐπιδεικνύμενον αὐτῷ μουσικὸν ἔφη· γνώμαισ γὰρ ἀνδρῶν εὖ μὲν οἰκοῦνται πόλεισ, εὖ δ’ οἶκοσ, οὐ ψαλμοῖσι καὶ τερετίσμασιν. Ἀρέσκει δ’ αὐτοῖσ καὶ τέλοσ εἶναι τὸ κατ’ ἀρετὴν ζῆν, ὡσ Ἀντισθένησ φησὶν ἐν τῷ Ἡρακλεῖ, ὁμοίωσ τοῖσ στωικοῖσ· ἐπεὶ καὶ κοινωνία τισ ταῖσ δύο ταύταισ αἱρέσεσίν ἐστιν. ὅθεν καὶ τὸν κυνισμὸν εἰρήκασι σύντομον ἐπ’ ἀρετὴν ὁδόν. καὶ οὕτωσ ἐβίω καὶ Ζήνων ὁ Κιτιεύσ. Ἀρέσκει δ’ αὐτοῖσ καὶ λιτῶσ βιοῦν, αὐτάρκεσι χρωμένοισ σιτίοισ καὶ τρίβωσι μόνοισ, πλούτου καὶ δόξησ καὶ εὐγενείασ καταφρονοῦσιν.

SEARCH

MENU NAVIGATION