Diogenes Laertius, Lives of Eminent Philosophers, ΒΙΩΝ ΚΑΙ ΓΝΩΜΩΝ ΤΩΝ ΕΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΙ ΕΥΔΟΚΙΜΗΣΑΝΤΩΝ ΤΩΝ ΕΙΣ ΔΕΚΑ ΤΟ ΕΚΤΟΝ, Kef. z'. IPPARXIA

(디오게네스 라에르티오스, Lives of Eminent Philosophers, ΒΙΩΝ ΚΑΙ ΓΝΩΜΩΝ ΤΩΝ ΕΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΙ ΕΥΔΟΚΙΜΗΣΑΝΤΩΝ ΤΩΝ ΕΙΣ ΔΕΚΑ ΤΟ ΕΚΤΟΝ, Kef. z'. IPPARXIA)

Ἐθηράθη δὲ τοῖσ λόγοισ καὶ ἡ ἀδελφὴ τοῦ Μητροκλέουσ Ἱππαρχία. Μαρωνεῖται δ’ ἦσαν ἀμφότεροι. Καὶ ἤρα τοῦ Κράτητοσ καὶ τῶν λόγων καὶ τοῦ βίου, οὐδενὸσ τῶν μνηστευομένων ἐπιστρεφομένη, οὐ πλούτου, οὐκ εὐγενείασ, οὐ κάλλουσ· ἀλλὰ πάντ’ ἦν Κράτησ αὐτῇ. καὶ δὴ καὶ ἠπείλει τοῖσ γονεῦσιν ἀναιρήσειν αὑτήν, εἰ μὴ τούτῳ δοθείη. Κράτησ μὲν οὖν παρακαλούμενοσ ὑπὸ τῶν γονέων αὐτῆσ ἀποτρέψαι τὴν παῖδα, πάντ’ ἐποίει, καὶ τέλοσ μὴ πείθων, ἀναστὰσ καὶ ἀποθέμενοσ τὴν ἑαυτοῦ σκευὴν ἀντικρὺ αὐτῆσ ἔφη, "ὁ μὲν νυμφίοσ οὗτοσ, ἡ δὲ κτῆσισ αὕτη, πρὸσ ταῦτα βουλεύου"· οὐδὲ γὰρ ἔσεσθαι κοινωνόν, εἰ μὴ καὶ τῶν αὐτῶν ἐπιτηδευμάτων γενηθείη. Εἵλετο ἡ παῖσ καὶ ταὐτὸν ἀναλαβοῦσα σχῆμα συμπεριῄει τἀνδρὶ καὶ ἐν τῷ φανερῷ συνεγίνετο καὶ ἐπὶ τὰ δεῖπνα ἀπῄει.

ὅτε καὶ πρὸσ Λυσίμαχον εἰσ τὸ συμπόσιον ἦλθεν, ἔνθα Θεόδωρον τὸν ἐπίκλην Ἄθεον ἐπήλεγξε, σόφισμα προτείνασα τοιοῦτον· ὃ ποιῶν Θεόδωροσ οὐκ ἂν ἀδικεῖν λέγοιτο, οὐδ’ Ἱππαρχία ποιοῦσα τοῦτο ἀδικεῖν λέγοιτ’ ἄν· Θεόδωροσ δὲ τύπτων ἑαυτὸν οὐκ ἀδικεῖ, οὐδ’ ἄρα Ἱππαρχία Θεόδωρον τύπτουσα ἀδικεῖ. ὁ δὲ πρὸσ μὲν τὸ λεχθὲν οὐδὲν ἀπήντησεν, ἀνέσυρε δ’ αὐτῆσ θοιμάτιον· ἀλλ’ οὔτε κατεπλάγη Ἱππαρχία οὔτε διεταράχθη ὡσ γυνή. ἀλλὰ καὶ εἰπόντοσ αὐτῇ, αὕτη ’στὶν ἡ τὰσ παρ’ ἱστοῖσ ἐκλιποῦσα κερκίδασ;

"ἐγώ," φησίν, "εἰμί, Θεόδωρε· ἀλλὰ μὴ κακῶσ σοι δοκῶ βεβουλεῦσθαι περὶ αὑτῆσ, εἰ, τὸν χρόνον ὃν ἔμελλον ἱστοῖσ προσαναλώσειν, τοῦτον εἰσ παιδείαν κατεχρησάμην; καὶ ταῦτα μὲν καὶ ἄλλα μυρία τῆσ φιλοσόφου. Φέρεται δὲ τοῦ Κράτητοσ βιβλίον Ἐπιστολαί, ἐν αἷσ ἄριστα φιλοσοφεῖ, τὴν λέξιν ἔστιν ὅτε παραπλήσιοσ Πλάτωνι. γέγραφε καὶ τραγῳδίασ ὑψηλότατον ἐχούσασ φιλοσοφίασ χαρακτῆρα, οἱο͂́ν ἐστι κἀκεῖνο· οὐχ εἷσ πάτρασ μοι πύργοσ, οὐ μία στέγη, πάσησ δὲ χέρσου καὶ πόλισμα καὶ δόμοσ ἕτοιμοσ ἡμῖν ἐνδιαιτᾶσθαι πάρα. Ἐτελεύτησε δὲ γηραιὸσ καὶ ἐτάφη ἐν Βοιωτίᾳ.

SEARCH

MENU NAVIGATION