Diogenes Laertius, Lives of Eminent Philosophers, ΒΙΩΝ ΚΑΙ ΓΝΩΜΩΝ ΤΩΝ ΕΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΙ ΕΥΔΟΚΙΜΗΣΑΝΤΩΝ ΤΩΝ ΕΙΣ ΔΕΚΑ ΤΟ ΕΚΤΟΝ, Kef. s'. MHTROKLHS

(디오게네스 라에르티오스, Lives of Eminent Philosophers, ΒΙΩΝ ΚΑΙ ΓΝΩΜΩΝ ΤΩΝ ΕΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΙ ΕΥΔΟΚΙΜΗΣΑΝΤΩΝ ΤΩΝ ΕΙΣ ΔΕΚΑ ΤΟ ΕΚΤΟΝ, Kef. s'. MHTROKLHS)

Μητροκλῆσ ὁ Μαρωνείτησ, ἀδελφὸσ Ἱππαρχίασ, ὃσ πρότερον ἀκούων Θεοφράστου τοῦ περιπατητικοῦ τοσοῦτον διέφθαρτο, ὥστε ποτὲ μελετῶν καὶ μεταξύ πωσ ἀποπαρδὼν ὑπ’ ἀθυμίασ οἴκοι κατάκλειστοσ ἦν, ἀποκαρτερεῖν βουλόμενοσ. μαθὼν δὴ ὁ Κράτησ εἰσῆλθε πρὸσ αὐτὸν παρακληθεὶσ καὶ θέρμουσ ἐπίτηδεσ βεβρωκὼσ ἔπειθε μὲν αὐτὸν καὶ διὰ τῶν λόγων μηδὲν φαῦλον πεποιηκέναι· τέρασ γὰρ ἂν γεγονέναι εἰ μὴ καὶ τὰ πνεύματα κατὰ φύσιν ἀπεκρίνετο· τέλοσ δὲ καὶ ἀποπαρδὼν αὐτὸν ἀνέρρωσεν, ἀφ’ ὁμοιότητοσ τῶν ἔργων παραμυθησάμενοσ. τοὐντεῦθεν ἤκουεν αὐτοῦ καὶ ἐγένετο ἀνὴρ ἱκανὸσ ἐν φιλοσοφίᾳ. Οὗτοσ τὰ ἑαυτοῦ συγγράμματα κατακαίων, ὥσ φησιν Ἑκάτων ἐν πρώτῳ Χρειῶν, ἐπέλεγε·

ἐγένετο καὶ Μένιπποσ Σινωπεὺσ ἐν αὐτοῖσ ἐπιφανήσ. τάδ’ ἔστ’ ὀνείρων νερτέρων φαντάσματα, [οἱο͂ν λῆροσ]· οἱ δ’, ὅτι τὰσ Θεοφράστου ἀκροάσεισ καταφλέγων ἐπέλεγε, Ἥφαιστε, πρόμολ’ ὧδε, Θέτισ νύ τι σεῖο χατίζει. οὗτοσ ἔλεγε τῶν πραγμάτων τὰ μὲν ἀργυρίου ὠνητὰ εἶναι, οἱο͂ν οἰκίαν· τὰ δὲ χρόνου καὶ ἐπιμελείασ, ὡσ παιδείαν. τὸν πλοῦτον βλαβερόν, εἰ μή τισ ἀξίωσ αὐτῷ χρῷτο. Ἐτελεύτα δὲ ὑπὸ γήρωσ ἑαυτὸν πνίξασ. Μαθηταὶ δ’ αὐτοῦ Θεόμβροτοσ καὶ Κλεομένησ, Θεομβρότου Δημήτριοσ ὁ Ἀλεξανδρεύσ, Κλεομένουσ Τίμαρχοσ Ἀλεξανδρεὺσ καὶ Ἐχεκλῆσ Ἐφέσιοσ· οὐ μὴν ἀλλὰ καὶ Ἐχεκλῆσ Θεομβρότου διήκουσεν, οὗ Μενέδημοσ, περὶ οὗ λέξομεν.

SEARCH

MENU NAVIGATION