Diogenes Laertius, Lives of Eminent Philosophers, B, Kef. a'. ANACIMANDROS

(디오게네스 라에르티오스, Lives of Eminent Philosophers, B, Kef. a'. ANACIMANDROS)

Ἀναξίμανδροσ Πραξιάδου Μιλήσιοσ. οὗτοσ ἔφασκεν ἀρχὴν καὶ στοιχεῖον τὸ ἄπειρον, οὐ διορίζων ἀέρα ἢ ὕδωρ ἢ ἄλλο τι. καὶ τὰ μὲν μέρη μεταβάλλειν, τὸ δὲ πᾶν ἀμετάβλητον εἶναι. μέσην τε τὴν γῆν κεῖσθαι, κέντρου τάξιν ἐπέχουσαν οὖσαν σφαιροειδῆ· τήν τε σελήνην ψευδοφαῆ, καὶ ἀπὸ ἡλίου φωτίζεσθαι, ἀλλὰ καὶ τὸν ἥλιον οὐκ ἐλάττονα τῆσ γῆσ, καὶ καθαρώτατον πῦρ. Εὑρ͂εν δὲ καὶ γνώμονα πρῶτοσ καὶ ἔστησεν ἐπὶ τῶν σκιοθήρων ἐν Λακεδαίμονι, καθά φησι Φαβωρῖνοσ ἐν Παντοδαπῇ ἱστορίᾳ, τροπάσ τε καὶ ἰσημερίασ σημαίνοντα, καὶ ὡροσκοπεῖα κατεσκεύασε. καὶ γῆσ καὶ θαλάσσησ περίμετρον πρῶτοσ ἔγραψεν, ἀλλὰ καὶ σφαῖραν κατεσκεύασε.

Τῶν δὲ ἀρεσκόντων αὐτῷ πεποίηται κεφαλαιώδη τὴν ἔκθεσιν, ᾗ που περιέτυχεν καὶ Ἀπολλόδωροσ ὁ Ἀθηναῖοσ· ὃσ καί φησιν αὐτὸν ἐν τοῖσ Χρονικοῖσ τῷ δευτέρῳ ἔτει τῆσ πεντηκοστῆσ ὀγδόησ Ὀλυμ‐ πιάδοσ ἐτῶν εἶναι ἑξήκοντα τεττάρων καὶ μετ’ ὀλίγον τελευτῆσαι, ἀκμάσαντά πη μάλιστα κατὰ Πολυκράτην τὸν Σάμου τύραννον. τούτου φασὶν ᾅδοντοσ καταγελάσαι τὰ παιδάρια, τὸν δὲ μαθόντα φάναι, "βέλτιον οὖν ἡμῖν ᾀστέον διὰ τὰ παιδάρια. " Γέγονε δὲ καὶ ἄλλοσ Ἀναξίμανδροσ ἱστορικόσ, καὶ αὐτὸσ Μιλήσιοσ τῇ Ιἄδι γεγραφώσ.

SEARCH

MENU NAVIGATION