Diodorus Siculus, Library, book xv, chapter 31

(디오도로스 시켈로스, Library, book xv, chapter 31)

οἱ δὲ ὁρῶντεσ τὴν τῶν συμμάχων ὁρμὴν πρὸσ τὴν ἀπόστασιν ἀκατάσχετον οὖσαν, ἐπαύσαντο τῆσ προϋπαρχούσησ βαρύτητοσ καὶ ταῖσ πόλεσι φιλανθρώπωσ προσεφέροντο. τοιαύταισ δ’ ὁμιλίαισ καὶ εὐεργεσίαισ χρησάμενοι εὐνουστέρουσ ἅπαντασ τοὺσ συμμάχουσ κατεσκεύασαν. ὁρῶντεσ δὲ τὸν πόλεμον αὐξόμενον καὶ πολλῆσ ἐπιμελείασ ἐπιδεόμενον, τάσ τε ἄλλασ παρασκευὰσ ἐποιοῦντο φιλοτίμωσ καὶ τὴν διάταξιν καὶ τὴν διαίρεσιν τῶν στρατιωτῶν καὶ λειτουργιῶν περιττότερον ἐξειργάσαντο. τάσ τε γὰρ πόλεισ καὶ τοὺσ καταλεγομένουσ στρατιώτασ εἰσ τὸν πόλεμον διεῖλαν εἰσ δέκα μέρη·

τούτων δὲ πρώτην ἐπεῖχον μερίδα Λακεδαιμόνιοι, δευτέραν δὲ καὶ τρίτην Ἀρκάδεσ, τετάρτην δ’ Ἠλεῖοι, πέμπτην δ’ Ἀχαιοί· καὶ τὴν μὲν ἕκτην ἐπλήρουν Κορίνθιοι καὶ Μεγαρεῖσ, τὴν δ’ ἑβδόμην Σικυώνιοι καὶ Φλιάσιοι καὶ οἱ τὴν Ἀκτὴν καλουμένην οἰκοῦντεσ, τὴν δ’ ὀγδόην Ἀκαρνᾶνεσ, ἐνάτην δὲ Φωκεῖσ καὶ Λοκροί, τὴν δ’ ἐπὶ πᾶσιν Ὀλύνθιοι καὶ οἱ ἐπὶ Θρᾴκησ κατοικοῦντεσ σύμμαχοι. ἦν δ’ αὐτοῖσ ὁ μὲν ὁπλίτησ πρὸσ δύο ψιλοὺσ τεταγμένοσ, ὁ δ’ ἱππεὺσ πρὸσ τέτταρασ ὁπλίτασ ἰσαζόμενοσ. τοιαύτησ δὲ τῆσ συντάξεωσ οὔσησ, ἡγεῖτο τῆσ στρατιᾶσ Ἀγησίλαοσ ὁ βασιλεύσ·

περιβόητοσ δ’ ἦν ἐπ’ ἀνδρείᾳ καὶ στρατηγικῇ συνέσει καὶ σχεδὸν ἀνίκητοσ γεγονὼσ ἐν τοῖσ ἐπάνω χρόνοισ. ἔν τε γὰρ τοῖσ λοιποῖσ πολέμοισ ἐθαυμάσθη, καὶ καθ’ ὃν καιρὸν Λακεδαιμόνιοι ἐπολέμουν τοῖσ Πέρσαισ, παραταξάμενοσ καὶ πολλαπλασίονα δύναμιν νικήσασ, πολλὴν τῆσ Ἀσίασ ἐπῆλθε κρατῶν τῶν ὑπαίθρων, καὶ πέρασ, εἰ μὴ μετεπέμψαντο αὐτὸν οἱ Σπαρτιᾶται διά τινασ πολιτικὰσ χρείασ, σχεδὸν ἂν καὶ τὴν ὅλην τῶν Περσῶν βασιλείαν εἰσ τοὺσ ἐσχάτουσ κινδύνουσ κατέστησεν. ἦν γὰρ ὁ ἀνὴρ οὗτοσ δραστικὸσ καὶ μετὰ συνέσεωσ πολλῆσ θρασὺσ καὶ παραβόλοισ πράξεσι χρώμενοσ.

διὸ καὶ τότε θεωροῦντεσ οἱ Σπαρτιᾶται τὸ μέγεθοσ τοῦ πολέμου προσδεόμενον ἡγεμόνοσ ἀξιολόγου, τοῦτον τοῦ πολέμου παντὸσ ἡγεμόνα κατέστησαν.

SEARCH

MENU NAVIGATION