Diodorus Siculus, Library, book xii, chapter 82

(디오도로스 시켈로스, Library, book xii, chapter 82)

τῷ δ’ ἑκκαιδεκάτῳ παρὰ μὲν Ἀθηναίοισ ἦν ἄρχων Ἀρίμνηστοσ, ἐν Ῥώμῃ δ’ ἀντὶ τῶν ὑπάτων χιλίαρχοι κατεστάθησαν τέτταρεσ, Τίτοσ Κλαύδιοσ καὶ Σπόριοσ Ναύτιοσ, ἔτι δὲ Λούκιοσ Σέντιοσ καὶ Σέξτοσ Ιοὔλιοσ. ἐπὶ δὲ τούτων παρὰ μὲν Ἠλείοισ ἤχθη Ὀλυμπιὰσ πρώτη πρὸσ ταῖσ ἐνενήκοντα, καθ’ ἣν ἐνίκα στάδιον Ἐξαίνετοσ Ἀκραγαντῖνοσ. Βυζάντιοι δὲ καὶ Καλχηδόνιοι παραλαβόντεσ Θρᾷκασ ἐστράτευσαν εἰσ τὴν Βιθυνίαν πολλοῖσ πλήθεσι, καὶ τήν τε χώραν ἐπόρθησαν καὶ πολλὰ τῶν μικρῶν πολισματίων ἐκπολιορκήσαντεσ ἐπετελέσαντο πράξεισ ὠμότητι διαφερούσασ·

πολλῶν γὰρ αἰχμαλώτων κρατήσαντεσ ἀνδρῶν τε καὶ γυναικῶν καὶ παίδων ἅπαντασ ἀπέσφαξαν. περὶ δὲ τοὺσ αὐτοὺσ χρόνουσ κατὰ τὴν Σικελίαν Ἐγεσταῖοι πρὸσ Σελινουντίουσ ἐπολέμησαν περὶ χώρασ ἀμφισβητησίμου, ποταμοῦ τὴν χώραν τῶν διαφερομένων πόλεων ὁρίζοντοσ.

Σελινούντιοι δὲ διαβάντεσ τὸ ῥεῖθρον τὸ μὲν πρῶτον τῆσ παραποταμίασ βίᾳ κατέσχον, μετὰ δὲ ταῦτα καὶ τῆσ προσκειμένησ χώρασ πολλὴν ἀποτεμόμενοι κατεφρόνησαν τῶν ἠδικημένων.

οἱ δ’ Ἐγεσταῖοι παροξυνθέντεσ τὸ μὲν πρῶτον διὰ τῶν λόγων πείθειν ἐπεβάλοντο μὴ ἐπιβαίνειν τῆσ ἀλλοτρίασ γῆσ·

ὡσ δὲ οὐδεὶσ αὐτοῖσ προσεῖχεν, ἐστράτευσαν ἐπὶ τοὺσ κατέχοντασ τὴν χώραν, καὶ πάντασ ἐκβαλόντεσ ἐκ τῶν ἀγρῶν αὐτοὶ τὴν χώραν κατέσχον. γενομένησ δὲ διαφορᾶσ μεγάλησ ἀμφοτέραισ ταῖσ πόλεσι, στρατιώτασ ἀθροίσαντεσ διὰ τῶν ὅπλων ἐποιοῦντο τὴν κρίσιν.

διόπερ ἀμφοτέρων παραταξαμένων ἐγένετο μάχη καρτερά, καθ’ ἣν Σελινούντιοι νικήσαντεσ ἀπέκτειναν τῶν Ἐγεσταίων οὐκ ὀλίγουσ. οἱ δ’ Ἐγεσταῖοι ταπεινωθέντεσ καὶ καθ’ ἑαυτοὺσ οὐκ ὄντεσ ἀξιόμαχοι, τὸ μὲν πρῶτον Ἀκραγαντίνουσ καὶ Συρακοσίουσ ἔπειθον συμμαχῆσαι·

ἀποτυχόντεσ δὲ τούτων ἐξέπεμψαν πρεσβευτὰσ εἰσ τὴν Καρχηδόνα, δεόμενοι βοηθῆσαι· οὐ προσεχόντων δ’ αὐτῶν, ἐζήτουν τινὰ διαπόντιον συμμαχίαν· οἷσ συνήργησε ταὐτόματον.

SEARCH

MENU NAVIGATION