Diodorus Siculus, Bibliotheca Historica, book 5, chapter 73

(디오도로스 시켈로스, Bibliotheca Historica, book 5, chapter 73)

τούτων δ’ ἑκάστῳ μυθολογοῦσι τὸν Δία τῶν εὑρεθέντων ὑπ’ αὐτοῦ καὶ συντελουμένων ἔργων τὰσ ἐπιστήμασ καὶ τὰσ τιμὰσ τῆσ εὑρέσεωσ ἀπονεῖμαι, βουλόμενον αἰώνιον αὐτοῖσ περιποιῆσαι μνήμην παρὰ πᾶσιν ἀνθρώποισ. παραδοθῆναι δὲ τῇ μὲν Ἀφροδίτῃ τήν τε τῶν παρθένων ἡλικίαν, ἐν οἷσ χρόνοισ δεῖ γαμεῖν αὐτάσ, καὶ τὴν ἄλλην ἐπιμέλειαν τὴν ἔτι καὶ νῦν ἐν τοῖσ γάμοισ γινομένην μετὰ θυσιῶν καὶ σπονδῶν, ἃσ ποιοῦσιν ἄνθρωποι τῇ θεῷ ταύτῃ.

προθύουσι δὲ πρότερον ἅπαντεσ τῷ Διὶ τῷ τελείῳ καὶ Ἥρᾳ τελείᾳ διὰ τὸ τούτουσ ἀρχηγοὺσ γεγονέναι καὶ πάντων εὑρετάσ, καθότι προείρηται. ταῖσ δὲ Χάρισι δοθῆναι τὴν τῆσ ὄψεωσ κόσμησιν καὶ τὸ σχηματίζειν ἕκαστον μέροσ τοῦ σώματοσ πρὸσ τὸ βέλτιον καὶ προσηνὲσ τοῖσ θεωροῦσι, πρὸσ δὲ τούτοισ τὸ κατάρχειν εὐεργεσίασ καὶ πάλιν ἀμείβεσθαι ταῖσ προσηκούσαισ χάρισι τοὺσ εὖ ποιήσαντασ.

Εἰλείθυιαν δὲ λαβεῖν τὴν περὶ τὰσ τικτούσασ ἐπιμέλειαν καὶ θεραπείαν τῶν ἐν τῷ τίκτειν κακοπαθουσῶν.

διὸ καὶ τὰσ ἐν τοῖσ τοιούτοισ κινδυνευούσασ γυναῖκασ ἐπικαλεῖσθαι μάλιστα τὴν θεὸν ταύτην. Ἄρτεμιν δέ φασιν εὑρεῖν τὴν τῶν νηπίων παιδίων θεραπείαν καὶ τροφάσ τινασ ἁρμοζούσασ τῇ φύσει τῶν βρεφῶν·

ἀφ’ ἧσ αἰτίασ καὶ κουροτρόφον αὐτὴν ὀνομάζεσθαι.

τῶν δ’ ὀνομαζομένων Ὡρῶν ἑκάστῃ δοθῆναι τὴν ἐπώνυμον τάξιν τε καὶ βίου διακόσμησιν ἐπὶ τῇ μεγίστῃ τῶν ἀνθρώπων ὠφελείᾳ· μηδὲν γὰρ εἶναι μᾶλλον δυνάμενον εὐδαίμονα βίον παρασκευάσαι τῆσ εὐνομίασ καὶ δίκησ καὶ εἰρήνησ. Ἀθηνᾷ δὲ προσάπτουσι τήν τε τῶν ἐλαιῶν ἡμέρωσιν καὶ φυτείαν παραδοῦναι τοῖσ ἀνθρώποισ καὶ τὴν τοῦ καρποῦ τούτου κατεργασίαν·

πρὸ γὰρ τοῦ γενέσθαι τὴν θεὸν ταύτην ὑπάρξαι μὲν τὸ γένοσ τοῦτο τῶν δένδρων μετὰ τῆσ ἄλλησ ἀγρίασ ὕλησ, τὴν μέντοι γ’ ἐπιμέλειαν ταύτησ εἶναι καὶ τὴν ἐμπειρίαν τὴν ἔτι καὶ νῦν γινομένην περὶ τούτων. πρὸσ δὲ τούτοισ τὴν τῆσ ἐσθῆτοσ κατασκευὴν καὶ τὴν τεκτονικὴν τέχνην, ἔτι δὲ πολλὰ τῶν ἐν ταῖσ ἄλλαισ ἐπιστήμαισ εἰσηγήσασθαι τοῖσ ἀνθρώποισ·

εὑρεῖν δὲ καὶ τὴν τῶν αὐλῶν κατασκευὴν καὶ τὴν διὰ τούτων συντελουμένην μουσικὴν καὶ τὸ σύνολον πολλὰ τῶν φιλοτέχνων ἔργων, ἀφ’ ὧν ἐργάνην αὐτὴν προσαγορεύεσθαι.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION