Diodorus Siculus, Bibliotheca Historica, book 3, chapter 36 1:

(디오도로스 시켈로스, Bibliotheca Historica, book 3, chapter 36 1:)

ὄφεων δὲ γένη παντοδαπὰ καὶ τοῖσ μεγέθεσιν ἄπιστα θεωρεῖσθαί φασιν οἱ τὴν πλησίον τῆσ ἐρήμου καὶ θηριώδουσ κατοικοῦντεσ. ἑκατὸν γὰρ πηχῶν τὸ μῆκοσ ἑορακέναι τινὲσ ἀποφαινόμενοι δικαίωσ ἂν οὐχ ὑφ’ ἡμῶν μόνον, ἀλλὰ καὶ ὑπὸ τῶν ἄλλων ἁπάντων ψευδολογεῖν ὑποληφθείησαν· προστιθέασι γὰρ τῷ διαπιστουμένῳ πολλῷ παραδοξότερα, λέγοντεσ ὅτι τῆσ χώρασ οὔσησ πεδιάδοσ, ὅταν τὰ μέγιστα τῶν θηρίων περισπειραθῇ, ποιεῖ ταῖσ ἐγκυκλωθείσαισ ἐπ’ ἀλλήλαισ σπείραισ ἀναστήματα πόρρωθεν φαινόμενα λόφῳ παραπλήσια.

SEARCH

MENU NAVIGATION