Dinarchus, Speeches, Κατὰ Δημοσθένους 105:

(디나르코스, 연설, Κατὰ Δημοσθένους 105:)

κρίσεωσ Ποσειδῶν ἀποτυχὼν τῆσ ὑπὲρ Ἁλιρροθίου πρὸσ Ἄρη γενομένησ ἐνέμεινεν· <ἐνέμειναν> αὐταὶ αἰ σεμναὶ θεαὶ τῇ πρὸσ Ὀρέστην ἐν τούτῳ τῷ συνεδρίῳ κρίσει γενομένῃ καὶ τῇ τούτου ἀληθείᾳ συνοίκουσ ἑαυτὰσ εἰσ τὸν λοιπὸν χρόνον κατέστησαν. ὑμεῖσ δὲ τί ποιήσετε οἱ πάντων εἶναι φάσκοντεσ εὐσεβέστατοι; τὴν τοῦ συνεδρίου γνώμην ἄκυρον καταστήσετε τῇ Δημοσθένουσ ἐπακολουθήσαντεσ πονηρίᾳ; οὐκ, ἐὰν σωφρονῆτε, ὦ Ἀθηναῖοι·

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION