Demosthenes, Speeches 31-40, Πρὸσ Βοιωτὸν περὶ Προικὸσ Μητρῴασ. 41:

(데모스테네스, Speeches 31-40, Πρὸσ Βοιωτὸν περὶ Προικὸσ Μητρῴασ. 41:)

μετὰ δὲ ταῦτα ἀντὶ τοῦ ὀνόματοσ οὗ ἔθετο αὐτῷ ὁ πατὴρ Βοιωτόν, ὥσπερ καὶ πρὸσ ὑμᾶσ μεμαρτύρηται, ἐπειδὴ ἐκεῖνοσ ἐτελεύτησε, Μαντίθεον ἑαυτὸν ἐγγράψασ εἰσ τοὺσ δημότασ, καὶ τοῦ αὐτοῦ ἐμοὶ καὶ πατρὸσ καὶ δήμου προσαγορευόμενοσ, οὐ μόνον τὴν δίκην ταύτην, περὶ ἧσ νυνὶ δικάζομαι, ἀνάδικον ἐποίησεν, ἀλλὰ καὶ χειροτονησάντων ὑμῶν ἐμὲ ταξίαρχον, ἧκεν αὐτὸσ ἐπὶ τὸ δικαστήριον δοκιμασθησόμενοσ, δίκην δὲ ἐξούλησ ὠφληκώσ, ταύτην οὐκ αὐτὸσ ὠφληκέναι φησίν, ἀλλ’ ἐμέ.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION