Demosthenes, Speeches 21-30, Κατὰ Ἀνδροτίωνοσ Παρανόμων 82:

(데모스테네스, Speeches 21-30, Κατὰ Ἀνδροτίωνοσ Παρανόμων 82:)

τίνοσ οὖν ἕνεκ’, ὦ βδελυρέ, ἐτῶν ὄντων πλειόνων ἢ τριάκοντ’ ἀφ’ οὗ σὺ πολιτεύει, καὶ ἐν τούτῳ τῷ χρόνῳ πολλῶν μὲν στρατηγῶν ἠδικηκότων τὴν πόλιν, πολλῶν δὲ ῥητόρων, οἳ παρὰ τουτοισὶ κέκρινται, ὧν οἱ μὲν τεθνᾶσιν ἐφ’ οἷσ ἠδίκουν, οἱ δ’ ὑποχωρήσαντεσ φεύγουσιν, οὐδενὸσ πώποτ’ ἐξητάσθησ κατήγοροσ οὐδ’ ἀγανακτῶν ὤφθησ ὑπὲρ ὧν ἡ πόλισ πάσχει, οὕτωσ ὢν θρασὺσ καὶ λέγειν δεινόσ, ἀλλ’ ἐνταῦθ’ ἐφάνησ κηδεμὼν ὤν, οὗ σε πολλοὺσ ἔδει κακῶσ ποιῆσαι;

SEARCH

MENU NAVIGATION