Demosthenes, Speeches, Κατὰ Φιλίππου Δ 80:

(데모스테네스, Speeches, Κατὰ Φιλίππου Δ 80:)

τί ἂν εἴποισ; εἰ γὰρ ὃ βέλτιστον εἰπεῖν ἂν ἔχοισ, τοῦτό σοι δοίημεν ἀληθὲσ λέγειν, ὡσ ὑπὲρ φιλοτιμίασ καὶ δόξησ ταῦτα πάντα ποιεῖσ, θαυμάζω τί δήποτε σαυτῷ μὲν ὑπὲρ τούτων ἅπαντα ποιητέον εἶναι νομίζεισ καὶ πονητέον καὶ κινδυνευτέον, τῇ πόλει δὲ προέσθαι ταῦτα μετὰ ῥᾳθυμίασ συμβουλεύεισ. οὐ γὰρ ἐκεῖνό γ’ ἂν εἴποισ, ὡσ σὲ μὲν ἐν τῇ πόλει δεῖ τινὰ φαίνεσθαι, τὴν πόλιν δ’ ἐν τοῖσ Ἕλλησι μηδενὸσ ἀξίαν εἶναι.

SEARCH

MENU NAVIGATION