Athenaeus, The Deipnosophists, Book 5, book 5, chapter 31

(아테나이오스, The Deipnosophists, Book 5, book 5, chapter 31)

"τὴν τετράκυκλον, μῆκοσ οὖσαν πηχῶν εἴκοσι δύο, πλάτοσ δεκατεσσάρων, ὑπὸ ἀνδρῶν ἑλκομένην πεντακοσίων ἐφ’ ἧσ ἄντρον ἦν βαθὺ καθ’ ὑπερβολὴν κισσῷ καὶ μίλῳ. ἐκ τούτου περιστεραὶ καὶ φάσσαι καὶ τρυγόνεσ καθ’ ὅλην ἐξίπταντο τὴν ὁδόν, λημνίσκοισ τοὺσ πόδασ δεδεμέναι πρὸσ τὸ ῥᾳδίωσ ὑπὸ τῶν θεωμένων ἁρπάζεσθαι. "ἀνέβλυζον δὲ ἐξ αὐτοῦ καὶ κρουνοὶ δύο, ὁ μὲν γάλακτοσ, ὁ δὲ οἴνου, πᾶσαι δ’ αἱ περὶ αὐτὸν Νύμφαι στεφάνουσ εἶχον χρυσοῦσ, ὁ δὲ Ἑρμῆσ καὶ κηρύκειον χρυσοῦν, ἐσθῆτασ δὲ πολυτελεῖσ, ἐπὶ δὲ ἄλλησ τετρακύκλου, ἣ περιεῖχε τὴν ἐξ Ἰνδῶν κάθοδον Διονύσου, Διόνυσοσ ἦν δωδεκάπηχυσ ἐπ’ ἐλέφαντοσ κατακείμενοσ, ἠμφιεσμένοσ πορφυρίδα καὶ στέφανον κισσοῦ καὶ ἀμπέλου χρυσοῦν ἔχων εἶχε δ’ ἐν ταῖσ χερσὶ θυρσόλογχον χρυσοῦν, ὑπεδέδετο δ’ ἐμβάδασ χρυσορραφεῖσ. προεκάθητο δ’ αὐτοῦ ἐπὶ τῷ τραχήλῳ τοῦ ἐλέφαντοσ Σατυρίσκοσ πεντάπηχυσ ἐστεφανωμένοσ πίτυοσ στεφάνῳ χρυσῷ, τῇ δεξιᾷ χειρὶ αἰγείῳ κέρατι χρυσῷ σημαίνων, ὁ δὲ ἐλέφασ σκευὴν εἶχε χρυσῆν καὶ περὶ τῷ τραχήλῳ κίσσινον χρυσοῦν στέφανον. "ἠκολούθουν δὲ τούτῳ παιδίσκαι πεντακόσιαι κεκοσμημέναι χιτῶσι πορφυροῖσ, χρυσῷ διεζωσμέναι. "ἐστεφάνωντο δὲ αἱ μὲν ἡγούμεναι ἑκατὸν εἴκοσι χρυσοῖσ πιτυίνοισ στεφάνοισ, ἠκολούθουν δ’ αὐταῖσ Σάτυροι ἑκατὸν εἴκοσι, πανοπλίασ οἱ μὲν χρυσᾶσ, οἱ δὲ ἀργυρᾶσ, οἱ δὲ χαλκᾶσ ἔχοντεσ, μετὰ δὲ τούτουσ ἐπορεύοντο ὄνων ἶλαι πέντε, ἐφ’ ὧν ἦσαν Σιληνοὶ καὶ Σάτυροι ἐστεφανωμένοι. "τῶν δὲ ὄνων οἱ μὲν χρυσᾶσ, οἱ δὲ ἀργυρᾶσ προμετωπίδασ καὶ σκευασίασ εἶχον. "μετὰ δὲ τούτουσ ἐλεφάντων ἁρ́ματα ἀφείθη εἴκοσι τέτταρα καὶ συνωρίδεσ τράγων ἑξήκοντα, κόλων δεκαδύο, ὀρύγων ἑπτά, βουβάλων δεκαπέντε, στρουθῶν συνωρίδεσ ὀκτώ, ὀνελάφων ἑπτά, καὶ συνωρίδεσ δ’ ὄνων ἀγρίων, ἁρ́ματα τέσσαρα, ἐπὶ δὲ πάντων τούτων ἀνεβεβήκει παιδάρια χιτῶνασ ἔχοντα ἡνιοχικοὺσ καὶ πετάσουσ, παρανεβεβήκει δὲ παιδισκάρια διεσκευασμένα πελταρίοισ καὶ θυρσολόγχοισ, κεκοσμημένα ἱματίοισ καὶ χρυσίοισ. "ἐστεφάνωτο δὲ τὰ μὲν ἡνιοχοῦντα παιδάρια πίτυι, τὰ δὲ παιδισκάρια κισσῷ. ἐπῇσαν δὲ καὶ συνωρίδεσ καμήλων ἕξ,4 ἐξ ἑκατέρου μέρουσ τρεῖσ · "αἷσ ἐπηκολούθουν ἀπῆναι ὑφ’ ἡμιόνων ἀγόμεναι. "αὗται δ’ εἶχον σκηνὰσ βαρβαρικάσ, ὑφ’ ὧν ἐκάθηντο γυναῖκεσ Ἰνδαὶ καὶ ἕτεραι κεκοσμημέναι ὡσ αἰχμάλωτοι, κάμηλοι δ’ αἱ μὲν ἔφερον λιβανωτοῦ μνᾶσ τριακοσίασ, σμύρνησ τριακοσίασ, κρόκου καὶ κασίασ καὶ κινναμώμου καὶ ἴριδοσ καὶ τῶν λοιπῶν ἀρωμάτων διακοσίασ. "ἐχόμενοι τούτων ἦσαν Αἰθίοπεσ δωροφόροι, ὧν οἱ μὲν ἔφερον ὀδόντασ ἑξακοσίουσ, ἕτεροι δὲ ἐβένου κορμοὺσ δισχιλίουσ, ἄλλοι χρυσίου καὶ ἀργυρίου κρατῆρασ ἑξήκοντα καὶ ψήγματα χρυσοῦ. μεθ’ οὓσ ἐπόμπευσαν κυνηγοὶ β’ ἔχοντεσ σιβύνασ ἐπιχρύσουσ, ἤγοντο δὲ καὶ κύνεσ δισχίλιοι τετρακόσιοι, οἱ μὲν Ἰνδοί, οἱ λοιποὶ δὲ Ὑρκανοὶ καὶ Μολοσσοὶ καὶ ἑτέρων γενῶν. ἑξῆσ ἄνδρεσ ἑκατὸν πεντήκοντα φέροντεσ δένδρα, ἐξ ὧν ἀνήρτητο θηρία παντοδαπὰ καὶ ὄρνεα. "εἶτ’ ἐφέροντο ἐν ἀγγείοισ ψιττακοὶ καὶ ταῲ καὶ μελεαγρίδεσ καὶ φασιανοὶ ὄρνιθεσ καὶ ἄλλοι Αἰθιοπικοί· "πλήθει πολλοί.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION