Athenaeus, The Deipnosophists, Book 12, book 12, chapter 76

(아테나이오스, The Deipnosophists, Book 12, book 12, chapter 76)

"Φθιῶτ’ Ἀχιλλεῦ. ἄλλοι δ’ αὐτόν, ὡσ καὶ Ἀριστοφάνησ, πολλάκισ εἰρήκασι φιλύρινον Κινησίαν διὰ τὸ φιλύρασ λαμβάνοντα σανίδα συμπεριζώννυσθαι ἵνα μὴ κάμπτηται διά τε τὸ μῆκοσ καὶ τὴν ἰσχνότητα. ὅτι δὲ ἦν ὁ Κινησίασ νοσώδησ καὶ δεινὸσ τἄλλα Λυσίασ ὁ ῥήτωρ ἐν τῷ ὑπὲρ Φανίου παρανόμων ἐπιγραφομένῳ λόγῳ εἴρηκεν, φάσκων αὐτὸν ἀφέμενον τῆσ τέχνησ συκοφαντεῖν καὶ ἀπὸ τούτου πλουτεῖν. ὅτι δὲ ὁ ποιητήσ ἐστι καὶ οὐχ ἕτεροσ, σαφῶσ αὑτὸσ ὢν σημαίνεται ι ἐκ τοῦ καὶ ἐπὶ ἀθεότητι κωμῳδούμενον ἐμφανίζεσθαι καὶ διὰ τοῦ λόγου τοιοῦτον δείκνυσθαι. λέγει δ’ οὕτωσ ὁ ῥήτωρ· · "θαυμάζω δὲ εἰ μὴ βαρέωσ φέρετε ὅτι Κινησίασ ἐστὶν ὁ τοῖσ νόμοισ βοηθόσ, ὃν ὑμεῖσ πάντεσ ἐπίστασθε ἀσεβέστατον ἁπάντων καὶ παρανομώτατον ἀνθρώπων γεγονέναι. "οὐχ οὗτόσ ἐστιν ὁ τοιαῦτα περὶ θεοὺσ ἐξαμαρτάνων ἃ τοῖσ μὲν ἄλλοισ αἰσχρόν ἐστι καὶ λέγειν, τῶν κωμῳδοδιδασκάλων δ’ ἀκούετε καθ’ ἕκαστον ἐνιαυτόν; "οὐ μετὰ τούτου ποτὲ Ἀπολλοφάνησ καὶ Μυσταλίδησ καὶ Λυσίθεοσ συνειστιῶντο,3 μίαν ἡμέραν ταξάμενοι τῶν ἀποφράδων, ἀντὶ δὲ νουμηνιαστῶν κακοδαιμονιστὰσ σφίσιν αὐτοῖσ τοὔνομα θέμενοι, πρέπον μὲν ταῖσ αὑτῶν τύχαισ· "οὐ μὴν ὡσ τοῦτο διαπραττόμενοι τὴν διάνοιαν ἔσχον, ἀλλ’ ὡσ καταγελῶντεσ τῶν θεῶν καὶ τῶν νόμων τῶν ὑμετέρων. "ἐκείνων μὲν οὖν ἕκαστοσ ἀπώλετο ὥσπερ εἰκὸσ τοὺσ τοιούτουσ, τοῦτον δὲ τὸν ὑπὸ πλείστων γιγνωσκόμενον οἱ θεοὶ οὕτωσ διέθεσαν ὥστε τοὺσ ἐχθροὺσ βούλεσθαι αὐτὸν ζῆν μᾶλλον ἢ τεθνάναι παράδειγμα τοῖσ ἄλλοισ, ἵν’ εἰδῶσιν ὅτι τοῖσ λίαν ὑβριστικῶσ πρὸσ τὰ θεῖα διακειμένοισ οὐκ ἀεὶ εἰσ τοὺσ παῖδασ ἀποτίθενται τὰσ τιμωρίασ, ἀλλ’ αὐτοὺσ κακῶσ ἀπολλύουσι, μείζουσ καὶ χαλεπωτέρασ καὶ τὰσ συμφορὰσ καὶ τὰσ νόσουσ ἢ τοῖσ ἄλλοισ ἀνθρώποισ προσβάλλοντεσ, τὸ μὲν γὰρ ἀποθανεῖν ἢ καμεῖν νομίμωσ κοινὸν ἡμῖν ἅπασίν ἐστι, τὸ δ’ οὕτωσ ἔχοντα τοσοῦτον χρόνον διατελεῖν καὶ καθ’ ἑκάστην ἡμέραν ἀποθνῄσκοντα μὴ δύνασθαι τελευτῆσαι τὸν βίον τούτοισ μόνοισ προσήκει τοῖσ τὰ τοιαῦτα ἅπερ οὗτοσ ἐξημαρτηκόσιν. περὶ μὲν οὖν Κινησίου ταῦτα ὁ ῥήτωρ εἴρηκεν.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION